4

Whitepapers

Detje de Kinderen

Als adviseur en trainer ligt mijn focus op het Voorgezet Onderwijs.  Daarbij neem ik in mijn bagage mee mijn ervaring als schoolleider. Opdrachtgevers noemen me een ‘echt onderwijsdier’ dat heel goed thuis is in de vraagstukken in het VO. Zoals opbrengstgericht differentiëren en het anders arrangeren van onderwijs op ‘krimp’-scholen.

Ik schakel in mijn werk makkelijk tussen de verschillende niveaus: docent, team, sectie en managementteam. Van strategisch beleid naar schoolplan. Mijn manier van werken kenmerkt zich door over grenzen heen (durven) kijken, persoonlijk meesterschap, betrokkenheid vanuit distantie, oog voor het grotere geheel.

Betrokkenheid vanuit distantie

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Detje de Kinderen
Adviseur
06-30843710

E-mail Detje