1

Publicaties

Drs. Machiel van de Laar

Iedereen moet kunnen leren en ontwikkelen in een voor hen uitdagende, prettige en veilige omgeving. Daar ligt dan ook mijn drive en ambitie. Samen met scholen en organisaties werken aan een positief pedagogisch klimaat waarin leerlingen het fijn vinden om te leren en medewerker het prettig hebben om te werken, daar word ik vrolijk van. Met passie en ervaring begeleid ik teams, managers, bestuurders en netwerkorganisaties in het ontdekken waar kwalitatieve groei en innovaties mogelijk zijn. Humor is een middel, resultaat is het doel.

Samen werken aan een positief pedagogisch klimaat

Expertises

Opdrachten

  • Gemeente Rotterdam: projectleider Veilig Op School (VOS) Rotterdam, schoolveiligheid certificering po, vo en mbo-locaties
  • RKBS Antoniusschool Noorden: samenwerken aan positief en veilig schoolklimaat met PBS (Positive Behavior Support).
  • Stichting School en Veiligheid: adviseur radicalisering en polarisering in po en vo, lid van het calamiteitenteam
  • Stichting Playing for Success: landelijk projectmanagement, versterken kwaliteit en borging centra Playing for Success Nederland.
  • Het College Vos Vlaardingen: begeleiding docententeam bij ontwikkelen van een veilig en positief klimaat in de school; coaching van het MT.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Machiel van de Laar
Adviseur
06-10436501

E-mail Machiel