Netwerkvorming in het beroepsonderwijs

26 januari 2018

Er gaat haast geen week voorbij of een onderzoeksinstituut of een maatschappelijke organisatie bericht over het belang van goede aansluiting tussen beroepsopleiding en het bedrijfsleven. Boekenplanken zijn inmiddels volgeschreven. Onlangs publiceerde de SER een rapport over toekomstgericht onderwijs met de nadruk op het mbo. “Goed mbo is co-productie van scholen en bedrijven”, volgens de SER.

Ondanks de vele maatregelen en initiatieven om de aansluiting van het beroepsonderwijs met het bedrijfsleven beter te laten verlopen, zie je nog talloze mbo’s worstelen met een consistente aanpak. Die worsteling komt o.a. tot uiting in uiteenlopende vragen. Van vragen zoals hoe organiseren we een educatienetwerk, hoe spelen we adequaat in op de ontwikkelingen binnen het vakgebied tot aan vragen over hoe zorgen we ervoor dat het leren van elkaar verder gaat dan louter kennisuitwisseling?

Antwoorden op deze vragen helpen om je beroepspraktijk wendbaar te maken. Immers, goed beroepsonderwijs is sterk afhankelijk van de externe oriëntatie en het leervermogen van de school om mee te bewegen met de veranderende omgeving. Technologisering en robotisering zijn ontwikkelingen die zich razendsnel ontrollen en die de beroepspraktijk fundamenteel gaan veranderen en waar scholen dus ook rekening mee moeten houden.

Onderzoek het leerpotentieel

Het fundamenteel veranderen van je beroepspraktijk roept onder andere vragen op over je bestaansrecht als school. Dus wil je als mbo in bijvoorbeeld de administratieve, routinematige beroepen je bestaansrecht behouden? Of wil je als mbo in bijvoorbeeld de installatiebranche, bouw- of zorgsector het hoofd bieden aan de aanhoudende mismatch tussen vraag en aanbod? Zit dan niet stil en begin dan vandaag nog met het onderzoeken van het leerpotentieel van netwerkvorming in jouw beroepspraktijk. Immers, in het leerpotentieel zit voor jouw school de meerwaarde van een mogelijke co-creatie verscholen. Met het onderzoeken van je leerpotentieel identificeer je niet alleen interessante netwerkpartners, maar leg je de basis voor een integrale samenwerking tussen jouw school en de omgeving. Door integrale samenwerking kunnen kennis, vaardigheden en ervaring van alle betrokken partijen gezamenlijk worden benut. Die bundeling zorgt voor een betere aansluiting tussen beroepsopleiding en bedrijfsleven.

Model voor het verduurzamen van netwerken

Niets zo praktisch als een handige theorie. Ton Bruining en Sanne Akkerman schreven eerder een artikel voor “The Journal of the learning sciences” over boundary crossings. In dat artikel wordt heel kernachtig een aantal leermechanismes uiteengezet die mensen en organisaties erop wijzen om voorbij de bestaande praktijk en de eigen identiteit te kijken.

Tijdens de cursus “netwerkvorming in het beroepsonderwijs” gebruiken we het model van Ton Bruining en Sanne Akkerman als kapstok in het proces om de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers te realiseren op het terrein van netwerkvorming. Op een praktische en doelgerichte wijze gaan we in de cursus met jou aan de slag om je netwerken te ontwikkelen en te verduurzamen. De cursus is met name bedoeld middenmanagers, schoolleiders en docenten in het mbo én vmbo.

Meer weten?

Nieuwsgierig naar onze aanpak om de relatie met jouw netwerken op een voor jou optimaal niveau te brengen? De cursus "netwerkvorming in het beroepsonderwijs" van KPC Groep wordt uitgevoerd met CPS op 4 dagdelen in maart en april 2018.

 

 

 

 

Reacties

Reageer zelf of bekijk alle reacties

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Maikel Mahangi
Adviseur
0612856700

E-mail Maikel