1

Publicaties

Drs. Maria Voets

Mijn drive ligt sterk bij kinderen en jongeren voor wie leren en ontwikkelen niet vanzelfsprekend is. Ik richt me hierbij vooral op het VSO en Praktijkonderwijs. In mijn bagage heb ik veel bestuurlijke ervaring. Naast schoolontwikkeling focus ik me op vraagstukken rond onderwijs en arbeidsmarkt. Met arbeidstoeleiding kunnen de kansen voor jongeren sterk vergroot worden. Op dat terrein is nog een hele wereld te winnen. Ik beweeg me daarbij op zowel strategisch als operationeel niveau. Zo ben ik actief binnen Scholing voor Arbeid dat gecertificeerde trajecten biedt voor jongeren in VSO en PrO.

Kansen vergroten voor kinderen en jongeren voor wie leren niet vanzelfsprekend is

Expertises

Opdrachten

  • PO en VO Ameland, Eemslandcollege Delfzijl, SOML Roermond: trainingen dyslexiecoach
  • Stichting Swalm en Roer: advisering ondersteuningsteam
  • ASOJ Limburg: ontwikkeling training stagecoördinatoren
  • Herman Broeren College (Delft) en Werkenrode (Groesbeek): ontwikkeling van opleidingsaanbod in de sector Groen
  • Valuascollege, Venlo:  versterking remedial teachingstructuur en inpassing in de organisatie

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Maria Voets
Adviseur
06-53541102

E-mail Maria