1

Publicaties

1

Whitepapers

Marijke Bertu

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Goed onderwijs en educatie begint met aandacht voor het jonge kind. De ontwikkeling van het jonge kind staat volop op de agenda. Kindgericht spelen en leren, innovatie (‘onderwijs anders’) en het creëren van een doorlopende lijn zijn thema’s die ik graag met opdrachtgevers vertaal naar de praktijk.

Vanuit betrokkenheid en enthousiasme bied ik met daadkracht en passie een bijdrage aan professionaliseringsprocessen in het basisonderwijs en de voorschoolse instellingen.

Goed onderwijs en educatie begint met aandacht voor het jonge kind.

Expertises

Opdrachten

  • SKPCPO Delta: begeleiden van directie en teams van diverse basisscholen bij herinrichten van primair proces (‘Onderwijs Anders’)
  • Innovo en Stichting Panta Rhei: Van visie tot gebouw trajecten i.v.m. toekomstig integraal kindcentrum
  • KPZ – Kindcentrum de Bolster: professionaliseringstraject spelontwikkeling in relatie met taal.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Marijke Bertu
Adviseur
06-22487978

E-mail Marijke