Dr. Marjan Vermeulen

Als hoogleraar Docentprofessionalisering ben ik verbonden aan de Open Universiteit. De leerstoel is door KPC Groep ingesteld. Mijn passie ligt bij praktijkgeoriënteerd onderzoek. Hierbij is mijn blikveld het hele onderwijsveld: van primair onderwijs tot en met hbo.

De kwaliteit van de professionele ruimte en het professionele gedrag dat docenten daarin laten zien wordt beïnvloed door de kwaliteit van de professionele dialoog die in de school gevoerd wordt. En door de activiteiten die docenten, schoolleiders en ondersteuners op basis daarvan ondernemen. Professionele ruimte maak je met elkaar!

De krachtigste innovatie strategie is gezamenlijk de eigen situatie onderzoeken en veranderen.

Expertises

Opdrachten

  • Tias/Nimbas: academisch coördinator van het trimester interne organisatie processen en docent organisatiekunde en hrm
  • Magistrum: masteropleidingen mle - ontwikkeling en uitvoering module praktijk onderzoek

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Marjan Vermeulen
Adviseur
06-10436506

E-mail Marjan