1

Whitepapers

3

Blogs

Mr. Drs. Peter van den Heuvel

Ik werk als organisatieadviseur voor besturen en managers in het primair en voortgezet onderwijs. Daarbij  richt ik me op de sturende en ondersteunende structuren en processen binnen grote en kleine schoolbesturen. Samen met de opdrachtgever geef ik deze vorm. Wat mij drijft is door goed bestuur en goed management bij te dragen aan goed onderwijs.

Samen met schoolbesturen stel ik strategische plannen op die de wereld binnen de organisatie verbinden met de wereld daarbuiten en een duidelijke koers uitzetten.

Structuren zijn er niet omwille van zichzelf, maar om professionals de ruimte te bieden te doen waar ze goed in zijn

Expertises

Opdrachten

  • Stichting KPO Roosendaal: invoering College van Bestuur en Raad van Toezicht, herinrichtring van staf en management
  • Steunpunt Zeer Zwakke Scholen: het ontwikkelen van een Starterspakket, met informatie en handreikingen voor besturen die te maken krijgen met een of meer zeer zwakke scholen
  • Stichting Signum, Den Bosch: ontwikkelen van de strategisch beleidsplannen

   

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Mr. Drs. Peter van den Heuvel
Adviseur
06–53541024

E-mail Peter