Drs. Simone Hoogenboom

Ik zie het als een uitdaging om kritisch naar een onderwijsorganisatie te kijken zodat kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Dit op cognitief, sociaal en persoonlijk gebied en in relatie tot en binnen de maatschappelijk context. Samen met de mensen in de organisatie leg ik graag een stevig fundament. Mijn werkterrein ligt met name in het primair onderwijs.

Als sparringpartner kan ik schoolleiders, bestuurders en onderwijsprofessionals op een constructieve wijze prikkelen hun eigen rol in verbetertrajecten te vervullen en uit te dragen. Mijn stijl is gedegen, resultaatgericht en pragmatisch met oog voor het proces.

Samen met mensen in de organisatie een stevig fundament leggen

Expertises

Opdrachten

  • Stichting ABSA, Amsterdam: procesbegeleiding Strategisch Beleidsplan
  • Stichting Primenius, Oude Pekela: onderzoek naar een toekomstbestendige organisatiestructuur.
  • SCO Delft e.o: coaching directie en team bij integrale schoolontwikkeling.
  • Stichting PCO Gelderse Vallei: realisering strategische agenda. Coaching schoolleiders en teams bij integrale schoolontwikkeling in scholen en KindCentra 0 – 13.
  • OWRS: landelijk programmamanager Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen (opdracht van OCW)

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Simone Hoogenboom
Adviseur
06-12858802

E-mail Simone