1

Publicaties

Drs. Wilma Roijackers

Mijn hart ligt bij het vmbo-onderwijs. In mijn werk met en voor vmbo-docenten zie ik hoe zij voor hun leerlingen onderwijs betekenisvol maken door daar waar mogelijk met de buitenwereld samen te werken. Leerlingen krijgen daardoor niet alleen meer zicht op het arbeidsmarktperspectief. Ook de overgang naar het mbo wordt soepeler. Ik begeleid vmbo-scholen bij het vormgeven van dit onderwijs. Daarnaast ben ik werkzaam in de rol van projectleider of procesbegeleider in kader van professionalisering van docenten.

Betekenisvol onderwijs maken in het vmbo

Expertises

Opdrachten

  • Stichting Platform VMBO Zorg & Welzijn: programmamanager en adviseur
  • Bijscholing vmbo: scholing ‘LOB, leren kiezen wat bij je past’
  • De Windroos: werk maken van LOB en Z&W
  • Van Lodenstein College: ontwerpen fysieke inrichting Z&W plein

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Wilma Roijackers
Adviseur
06-22606659

E-mail Wilma