3

Publicaties

Wout Schafrat

De uitdaging voor mij is om samen met de klant te werken vanuit zijn vraag aan oplossingen die bijdragen aan goed onderwijs. Dat is onderwijs dat aansluit op de onderwijsbehoefte, de interesse en beter nog de passie van elke leerling. De maatschappelijke opdracht van de school wordt daarbij niet uit het oog verloren.

Ik ben actief in het praktijkonderwijs, vso en vmbo en werk doel- en opbrengstgericht. Adviezen moeten uitvoerbaar zijn in de praktijk van de klas en op stage- en leerwerkplekken. Klanten zien mij als kundig, betrokken, pragmatisch en resultaatgericht.

Onderwijs dat aansluit op de onderwijsbehoefte, de interesse en beter nog de passie van elke leerling

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Wout Schafrat
Adviseur
06-51227516

E-mail Wout