Leergemeenschap Tiener College: gezamenlijke broedplaats PO en VO

Het Tiener College is een innovatief onderwijsconcept voor kinderen van 10-14 jaar dat in nauwe samenwerking tussen leraren en ouders, tussen PO- en VO-scholen en tussen leraren en besturen vorm heeft gekregen. Vier keer per jaar komt een vaste kern van leraren en schoolleiders en bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs bij elkaar in de leergemeenschap Tiener College. Afhankelijk van het thema brengen ze collega’s mee. Samen werken ze aan de doorontwikkeling van Tiener College.

 

Praktijkvoorbeeld

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton