Bestuurlijke vraagstukken

De externe en interne omgeving van onderwijsorganisaties is volop in beweging. Denk aan thema’s als krimp, ‘meer voor minder’, professionalisering en veiligheid.
Als bestuurder bent u eindverantwoordelijk voor de vernieuwing van de organisatie. Op veel fronten kunnen zich bestuurlijke vraagstukken aandienen. Onze expertises liggen op het gebied van:

  • Strategische beleidsontwikkeling
  • Onderwijskundig beleid
  • Kwaliteitzorg en monitoring
  • Governance
  • Fusies
  • Coaching van managers en managementteams
  • Innovatie

 

Bestuurder en toezichthouder: een tandem

Een analyse van de verhouding tussen bestuurders en toezichthouders. Hoe vermijd je de valkuilen?

 

Artikel

Interview

Er hoeft maar een klein incident plaats te vinden of een compleet schoolbestuur komt onder vuur te liggen. En met het bestuur vaak ook de toezichthouder.

Lees het interview met Peter van den Heuvel, adviseur KPC Groep.

 

Interview

 

Anticiperen op kansen en risico’s

Het krachtenveld van onderwijsorganisaties is complex. Denk aan thema’s als passend onderwijs, omgaan met stakeholders en veiligheid. Maar ook aan het samenwerken met partners met soms conflicterende belangen. Meer dan ooit moeten onderwijsorganisaties weten en uitdragen waar ze voor staan en hoe ze op kansen en risico’s anticiperen.

Waar staat uw organisatie voor? Ontdek dit op onze themasite ‘kleur bekennen in onderwijs’

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Ton van Roosmalen
Adviseur
06-20436465

E-mail Ton