Bestuursadvies

Bestuur en management van onderwijsorganisaties, kortweg de governance, omvat uiterst complexe processen. Alleen al het voldoen aan door de overheid vastgestelde wetten en regels, die vooral gericht zijn op het ontwikkelen en borgen van kwaliteit in onderwijs en leerprocessen, vraagt om een solide besturingsstructuur. En niet te vergeten een gedragen visie op de primaire en ondersteunende processen.

Bestuursadviseurs KPC Groep

KPC Groep kan toezichthouders, bestuurders en managers daarbij ondersteunen. We kunnen samen met u en uw team een sterke en gedragen visie voor uw onderwijsorganisatie ontwikkelen, de organisatie moderniseren en afstemmen op de veranderende omgeving, de professionals in uw organisatie ondersteunen bij het zelfsturend en ondernemend invullen van hun professionele ruimte en van hun bijdrage aan kwaliteit en innovatie van de primaire en ondersteunende processen.

Verder kunnen we u ook ondersteunen bij het versterken van de interactie met de omgeving en het vertalen van inhoudelijke ontwikkelingen in economie en maatschappij en veranderende wetgeving. Maar ook bij de samenwerking met alle externe stakeholders van de organisatie.

 

Hilde Adriaenssens: governance; coaching; management development

 

Ton BruiningHRD; innovatiemanagement; executive coaching

 

 

Hans Burgmans: strategie; bedrijfsvoering; organisatieontwikkeling

 

Frans Dondersinterim-managementondernemend leren en werken; strategie-ontwikkeling; executive coaching

 

Tom Kootmediation; leiderschaps- en teamontwikkeling; executive coaching

 

Sandra Loos: managementontwikkeling; werving & selectie; kwaliteitszorg

 

Morris Oosterling: bestuur en toezicht; leiderschap; kwaliteitsborging

 

Reen Pouwels: kwaliteitszorg; organisatieontwikkeling; auditing

 

 

Ton van Roosmalen: beleidsontwikkeling; executive coaching; mediation

 

Janke van der Zaag: governance; positionering; interne organisatie

 

 

Whitepaper over zelfsturing

 

Deze whitepaper biedt aanbevelingen voor onderwijsmanagers en voor managers HRM en HRD die een duurzame basis willen leggen voor ondernemerschap en de wendbaarheid en flexibiliteit van hun organisatie willen vergroten.

Whitepaper

 

Blog onderwijskwaliteit en bestuurders

Onderwijskwaliteit: 5 adviezen voor bestuurders

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Reen Pouwels
Adviseur
085-2101580

E-mail Reen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Ton van Roosmalen
Adviseur
06-20436465

E-mail Ton

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Frans Donders
Adviseur
06-12504008

E-mail Frans

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Tom Koot
Adviseur
06-53818140

E-mail Tom