Scholengroep Rijk van Nijmegen staat voor sterk regionaal vmbo

Praktijkvoorbeeld
“Het vmbo in de regio Nijmegen wordt een bedreigde schoolsoort als we niet ingrijpen”. Ernstige woorden van Huub Vromen, directeur-bestuurder van Scholengroep Rijk van Nijmegen. “De cijfers laten voor de komende jaren een duidelijke daling van de leerlingaantallen zien waardoor we met alle scholen in de regio aan de bak moeten om ook in de toekomst aantrekkelijk en kwalitatief goed vmbo-onderwijs aan te kunnen bieden. En dat kan alleen met schoolbesturen die samen optrekken. Kiezen voor je eigen organisatie en op eigen houtje de vernieuwing van de vmbo-programma’s doorvoeren is een heilloze weg waar uiteindelijk de leerlingen de dupe van worden.”

 

Praktijkvoorbeeld