Blended learning

De school is al lang niet meer de enige plek waar je kunt leren. De docent is niet meer de enige kennisbron. We kunnen 24/7 leren, zoeken naar kennis en informatie via Google en bekijken video’s op YouTube, waar dagelijks 80.000 uur(!) aan nieuw videomateriaal wordt geüpload. De sleutelvraag: wat voor impact hebben deze technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op de organisatie en de inrichting van het onderwijs? De school en de docent zijn dan wel niet meer de enige kennisbron, maar studenten hebben ondersteuning nodig bij het leren en het verwerken van al deze informatie. Het gaat om anders kijken naar de rol van de school en de docent. Maar ook om de vraag hoe, waar en wanneer studenten leren. 

ICT als middel
Om die reden is blended learning ‘hip and happening’. Het gaat hier in de letterlijke vertaling over het ‘mengen’ van verschillende manieren van leren. Er zijn veel verschillende definities bekend, maar voor ons gaat het om het combineren van leren in een fysieke ruimte (klassikaal) en het leren met ICT. De technologie is hierbij nooit een doel op zich, maar draagt bij aan het slim omgaan met tijd en het aantrekkelijk maken van het leerproces. Daarnaast kunnen er nog andere redenen zijn om onderwijs anders in te richten. 

Blended learning kan bijvoorbeeld bijdragen aan het vormgeven van doelstellingen op het gebied van differentiëren en/of gepersonaliseerd leren. Maar ook thema’s rondom krimp en een leven lang leren kunnen aanleiding zijn om de mogelijkheden van blended learning te verkennen. De aanleiding om met blended learning aan de slag te gaan, bepaalt ook waar je precies mee aan de slag gaat. Gaat het over ‘flipping the classroom’, het ontwikkelen/creëren van blended content of het werken met een online leeromgeving?

Ondersteuning
Op het gebied van blended learning, vervult KPC Groep een makelaarsfunctie. Wij onderzoeken de wensen, doelen, maar ook knelpunten en bedreigingen. Aan de hand daarvan kijken we welke vorm of manier hier het beste bij past. Dit kan bijvoorbeeld trajectbegeleiding zijn, maar ook een training, workshop of demonstratie. Hierbij maken we gebruik van onze kennis en (praktijk)ervaring met pakketten, systemen en online platformen zoals Office365, Google Classroom, Moodle, aNewSpring etc. Daarnaast benutten we onze kennis en ervaring op gebied van verschillende vormen van leren. Zoals via een MOOC/SPOC (social learning) of het leren in een ‘virtual classroom’. 

Onze dienstverlening is maatwerk. We sluiten zoveel mogelijk aan bij uw context. Welke vormen van blended learning worden er al gebruikt? Met welke systemen, pakketten of platformen wordt er al gewerkt?

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Martijn Hermsen
Adviseur
085-2101580

E-mail Martijn