Game-principes toepassen in onderwijs

Leerlingen vinden school en de lessen vaak ‘saai’. Ze worden niet genoeg uitgedaagd en dit gaat ten koste van de motivatie. In een saaie les wordt weinig of niet geleerd. Leerlingen hebben effectieve, interactieve ervaringen nodig die ze motiveren en actief betrekken in het leerproces. Videogame-ontwerpers ontwikkelen al jarenlang zeer motiverende leeromgevingen.

  • Leraren kunnen hun leerlingen motiveren met games en ze op deze manier meer betrekken bij de les.
  • Games kunnen zorgen voor meer interactie en samenwerking binnen de klas.
  • Voor leraren is het toepassen van gamedesign in de onderwijspraktijk een uitdagende, verrijkende en ook een plezierige manier van onderwijs maken.

Voorbeelden van succesvolle toepassingen van spelprincipes in het onderwijs zijn:

  • Challenge Game (Unic, Utrecht) - spel ontwikkelt passend bij ontwerpcyclus
  • Quest to learn (New York City) - school volledig gebaseerd op spelenderwijs leren door implementatie game-principes

 

Game-based leren
Een effectieve game-based leeromgeving heeft een duidelijk doel. Leerlingen mogen zelf hun acties kiezen (autonomie) en merken daarvan direct de gevolgen (feedback). Leerlingen mogen fouten, want een spel is een risicovrije omgeving. Door middel van experimenten leren en oefenen we de juiste manier om dingen te doen.

Ondersteuning
KPC Groep helpt met het inzetten van effectieve spelprincipes in lessen en het curriculum. Wanneer je onderwijs ontwikkelt en organiseert door de bril van een game-ontwerper zal je merken dat lessen niet alleen leuker worden, maar ook harde resultaten opleveren.

  • Effectiever en beter leren
  • Leerlingen zijn gemotiveerder en meer betrokken
  • Leerdoelen zijn helder
  • Meer autonomie bij de leerlingen
  • Leerlingen krijgen constant feedback

 

Gamification in het onderwijs
Gamification van onderwijs sluit aan bij diverse onderwijsthema’s waar scholen en besturen momenteel antwoorden voor zoeken. Zoals krimp, differentiëren en 21e-eeuwse vaardigheden.

Naast het ervaren hoe games in onderwijs werken, helpen wij u met het ontwikkelen van spelconcepten, het maken van prototypes en realiseren en implementeren van het uiteindelijke spelaanbod. Het betreft hier niet direct videogames. We richten ons op spellen die met kaarten, scharen en pionnen makkelijk en snel te maken zijn. In een later stadium kunnen we een digitale koppeling toevoegen of het spel digitaliseren naar een videogame. Het digitaal ontwerpen vraagt om kennis van programmeren. KPC Groep helpt u graag verder met de eerste stappen van het implementeren van programmeren, computational thinking en robotica in het onderwijs.

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Martijn Hermsen
Adviseur
085-2101580

E-mail Martijn