Programmeren, robotica en computational thinking

Leren programmeren verandert de manier van denken. Er zijn scholen die het aanbieden aan hun leerlingen: programmeren in de klas. Onderzoek laat zien dat programmeeronderwijs een positief effect kan hebben op 21e-eeuwse vaardigheden, zoals computational thinking (ct) en het probleemoplossend vermogen van leerlingen. Denk aan problemen in kleine stukjes opdelen, logisch denken en als-dan-redeneringen gebruiken. Feitelijk gaat het om de manier van denken die ook in de informatica wordt gebruikt. Dit wordt ook wel computational thinking genoemd: een belangrijke 21e-eeuwse vaardigheid.

Ondersteuning
KPC Groep helpt programmeren in te bedden als onderdeel te maken van het curriculum. Pak het bijvoorbeeld op met de bètasectie en zorg er daarna voor dat het ook in andere vakken aan bod komt. Belangrijk is dat je het combineert met vakinhoud. Daarbij hoort ook professionalisering. Wij nemen leerkrachten en docenten mee in de laatste ontwikkelingen. In de praktijk weten kinderen er meer vanaf dan de docent die hen programmeren moet bijbrengen. Maar is dat zo erg? Er ligt daar juist ook een kans. Faciliteer leerlingen om aan de slag te gaan met programmeren en robotica. Laat ze experimenteren en ontwikkelen. Geef daarbij de opdracht dat wat ze maken ook reproduceerbaar moet zijn en dat ze het ook aan hun klasgenoten moeten leren. Zeker in een nieuw vak als programmeren is het belangrijk als docent een nieuwe rol aan te nemen. Niet langer is de leraar verantwoordelijk voor alleen kennisoverdracht, de rol van procesbegeleider en opdrachtgever wordt steeds belangrijker.

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Martijn Hermsen
Adviseur
085-2101580

E-mail Martijn