Visie en beleid

Veel organisaties staan op een keerpunt op ICT-gebied. Eisen en wensen van scholen nemen toe en worden steeds specifieker. Deze ontwikkeling vraagt van beleidsmakers om heldere keuzes.

Zo gaan scholen steeds meer in de Cloud werken. Mede omdat ook methodemakers hun software vaker online aanbieden. De noodzaak van een intern netwerk op school neemt hiermee af. Logischerwijs ontstaat dan de vraag: voldoet onze huidige dienstenleverancier nog? Als we tablets, laptops of chromebooks aanschaffen, kan ons draadloze netwerk dat wel aan? Staan de kosten en de baten in de juiste verhouding? Kan het anders?

Ondersteuning
Door het enorme aanbod aan aanbieders en het brede arsenaal aan ICT-mogelijkheden is het lastig de juiste keuzes te maken. KPC Groep biedt bestuurders en (informatie)managers ondersteuning op maat. Met onze onafhankelijke bril brengen we de stand van zaken in kaart, wensen en opties in beeld en helpen we bij het maken van gedragen en gefundeerde keuzes voor ICT-investeringen en voor toekomstig ICT-beleid.

Desgewenst bieden we naast onderzoek en advies ook procesbegeleiding bij de implementatie van nieuw ICT-beleid binnen de scholen. Daarbij combineren we inhoudelijke kennis met uitgebreide ervaring met veranderingstrajecten.

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Martijn Hermsen
Adviseur
085-2101580

E-mail Martijn