Professionaliseren in onderwijs met impact

Professionalisering staat hoog op de agenda’s van besturen en scholen in het PO, VO en MBO. In onze aanpak benaderen we professionalisering en de ontwikkeling van een lerende organisatie als een ontwerpvraagstuk. Steeds meer besturen en scholen kiezen ervoor de professionalisering ‘in eigen huis’ vorm te geven.

We helpen opdrachtgevers zowel bij de implementatie als bij ‘the next step’.  Dit doen we vanuit verschillende rollen en steeds passend bij de context van de vraag. Als adviseur, als coach, als onderzoeker of als critical friend.

In onze ondersteuning houden wij steeds drie toetsvragen in het achterhoofd: Werkt het? Deugt het? En doet het deugd? Meer hierover leest u in de whitepaper Professionalisering met impact (deel 1).

Effectiever, efficiënter én slimmer professionaliseren

Professionaliseringsbeleid en investeringen die scholen doen in professionaliseringspraktijken kunnen beter renderen. Hoe? Door te zorgen voor maatwerk en samenhang binnen het systeem school. Maar hoe krijg je zicht op de samenhang of juist op het ontbreken daarvan? in onze visie zijn professionaliseringsvraagstukken geen aparte 'tak van sport'. Ze vormen een natuurlijk onderdeel van de professionele cultuur. In het onderstaand “4-perspectievenmodel voor professionalisering” zijn vier perspectieven uitgewerkt. De perspectieven aan de linkerkant van het schema betreffen de analyse van trends, data en plannen. Deze velden zijn gericht op de realiteit. De dimensies aan de rechterkant gaan over de verbeelding en het stimuleren van creativiteit en de kwaliteit van de verbindingen, relaties en netwerken.

 

 

Professionalisering: ondersteuning door KPC Groep

KPC Groep adviseert en ondersteunt u bij het ontwikkelen en implementeren van professionaliseringsactiviteiten. We brengen effectieve samenhang aan tussen het leren en ontwikkelen van onderwijsprofessionals en de school- en teamontwikkeling. Vooral de werkplek zelf zien we als een belangrijke omgeving om te leren en te ontwikkelen.

We hebben veel ervaring met:

  • de vorming en begeleiding van bestuursacademies of huisacademies;
  • de ontwikkeling van een professionele cultuur;
  • de professionalisering van leraren, teams en leidinggevenden;
  • de verbinding tussen professionalisering en de organisatiestrategie.

 

  • "Wij waren al een tijd van plan om de professionalisering van onze mensen een extra impuls te geven. We kregen het niet goed van de grond. Het ontbrak aan een goed doordachte aanpak. De bal begon pas te rollen toen we met KPC Groep in gesprek raakten."
    Jeroen van den Oord, directeur van het Techniek en Design College Zeeland

Publicatie

Download Whitepaper

Whitepaper

Download Whitepaper

De school als leergemeenschap

Leren in verbinding: richting geven aan individuele ambities en schoolontwikkelingin een rijke leeromgeving.

 

Artikel

Professionalisering 3.0 docent aan zet op AOC-oost

Wat draag jij bij aan de ontwikkeling van ons onderwijs? Die vraag heeft Ada Lebbink in haar achterhoofd in de dagelijkse gesprekken met de docenten en beleidsmakers van AOC Oost.

 

Praktijkvoorbeeld

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Tom Koot
Adviseur
06-53818140

E-mail Tom

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Corné Muskens
Adviseur
085-2101580

E-mail Corné