Leren in verbinding: richting geven aan individuele ambities en schoolontwikkelingin een rijke leeromgeving

Scholen zijn volop bezig met leren en ontwikkelen in het licht van hun maatschappelijke opdracht. Wanneer scholen de vraagstukken oppakken vanuit een lerend en verbindend perspectief, werken ze aan het versterken van een rijke leeromgeving in de school. Versterken van de eigen leeromgeving maakt scholen vitaler en wendbaarder.

 

Artikel