Veilig pedagogisch klimaat

Lastig gedrag van leerlingen, (online) pesten, gevoelens van onveiligheid, gebrek aan motivatie, matige ouderbetrokkenheid. Verbeteren van het pedagogisch klimaat op uw school vergt meer dan protocollen, afspraken en regels tussen school, leerkracht, kind en ouders.

We ondersteunen u bij:

 

Werkwijze
Onze werkwijze is resultaatgericht en onderbouwd met zowel wetenschappelijke als praktijkkennis. We maken onder meer gebruik van de Schoolwide PBS-aanpak

 

Calamiteitenteam
Machiel van de Laar, adviseur KPC Groep, maakt tevens deel uit van het landelijke Calamiteitenteam van stichting School & Veiligheid.

 

  • "Van de leerkracht kreeg ik signalen dat ze zich ernstige zorgen maakte over de groep en het gedrag van leerlingen. Er was sprake van pesten en uitschelden en het ontbrak aan respect. Ook naar de leerkracht toe. Op advies van de bovenschools manager heb ik KPC Groep ingeschakeld. Cruciaal in de aanpak was dat leerlingen leerden verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Alleen straffen dat werkt niet."
    Sonja van den Elshout, directeur Klim-Op

Download gratis Handreiking

Effectief omgaan met gedragsproblemen

In deze training besteden we aandacht aan de preventie van gedragsproblemen. Hoe realiseer je een veilig en positief leer- en leefklimaat in school?

 

In-company opleiding

Een veilige school

Scheepvaart en Transport College (STC-Group)
Goed leren begint met een school waar je je veilig voelt. 

 

Praktijkvoorbeeld