Veilig pedagogisch klimaat

Lastig gedrag van leerlingen, (online) pesten, gevoelens van onveiligheid, gebrek aan motivatie, matige ouderbetrokkenheid. Verbeteren van het pedagogisch klimaat op uw school vergt meer dan protocollen, afspraken en regels tussen school, leerkracht, kind en ouders.

We ondersteunen u bij:

  • Creëren van een veilig pedagogisch leerklimaat
  • Doorbreken van handelingsverlegenheid bij probleemgedrag
  • Vergroten van de zelfstandigheid van kinderen
  • Omgaan met culturele diversiteit

 

Werkwijze
Onze werkwijze is resultaatgericht en onderbouwd met zowel wetenschappelijke als praktijkkennis. We maken onder meer gebruik van de aanpak van herstelgericht werken.

 

 

 

  • "Van de leerkracht kreeg ik signalen dat ze zich ernstige zorgen maakte over de groep en het gedrag van leerlingen. Er was sprake van pesten en uitschelden en het ontbrak aan respect. Ook naar de leerkracht toe. Op advies van de bovenschools manager heb ik KPC Groep ingeschakeld. Cruciaal in de aanpak was dat leerlingen leerden verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Alleen straffen dat werkt niet."
    Sonja van den Elshout, directeur Klim-Op

Download gratis Handreiking

Een veilige school

Hoe ga je om met leerlingen die de grenzen opzoeken?  Hoe realiseer je een veilig en positief leer- en leefklimaat in school? Expert Jan Ruigrok geeft concrete handvatten.

 

Training

Een veilige school

Scheepvaart en Transport College (STC-Group)
Goed leren begint met een school waar je je veilig voelt. 

 

Praktijkvoorbeeld

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Jan Ruigrok
Trainer
085-2101580

E-mail Jan