Vluchtelingenkinderen

Sinds de zomer van 2015 hebben scholen te maken met een toenemende stroom van vluchtelingenkinderen. KPC Groep ondersteunt scholen, besturen en samenwerkingsverbanden van scholen bij het realiseren van adequate opvang en onderwijs. Onze focus ligt met name op het primair onderwijs.

Snelheid én zorgvuldigheid
Aan de vragen die we krijgen merken we dat snelheid en zorgvuldigheid hand in hand moeten gaan. Onze ondersteuning is hierop geënt. Geen dikke rapporten en tijdrovende analyses maar ondersteuning precies op maat die u helpt de juiste keuzes te maken.

Passende verbindingen
Als netwerkorganisatie maken we afhankelijk van de ondersteuningsvraag waar dat nodig is verbindingen naar specialisten, experts en andere partners in ons netwerk. Zo bent u verzekerd van ondersteuning die past bij uw vraag en context.

Onze ondersteuning richt zich op de volgende processtappen en inhoudelijke thema’s:

1. Organisatorische voorbereiding op eerste opvang

 • Ondersteuning van bestuur/besturen en samenwerkingsverbanden
 • Scenario’s opstellen voor eerste opvang; bepalen van taken en verantwoordelijkheden; ontwikkelen van concrete actieplannen en afstemming met andere relevante actoren zoals gemeenten en instellingen op het gebied van jeugdzorg en hulpverlening.
 • Advisering over organisatie (bijvoorbeeld: aparte klassen, verspreiding vluchtelingenkinderen over bestaande klassen), doelen en globale inhouden van onderwijs voor nieuwkomers.
 • Verkennen van en adviseren over financieringsmogelijkheden.

 

2. Eerste opvang

 • Ontwikkeling van maatwerk-draaiboek en checklists voor de praktische inrichting van de eerste opvang (faciliteiten, formatie, doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden, samenwerkingspartners, stappenplan voor eerste periode van 10 weken).
 • Voorbereiding van het team op komst nieuwkomers.
 • Teamondersteuning en -coaching bij onder meer voeren van toekomstige intake-gesprekken met nieuwkomers en oudergesprekken.
 • Informatie voor ouders: ondersteuning bij de organisatie van de communicatie met ouders.
  Voorbereiding van leerlingen op komst vluchtelingenkinderen.

De eerste periode (ca. eerste 10 weken van de opvang) zal met name focussen op het ervaren van veiligheid en vertrouwen; verwerven van basale begrippen en omgangsvormen; mogelijkheden creëren voor uiten van ervaringen. Kindvluchtelingen kunnen mogelijk al jaren verstoken zijn van onderwijs.

 

3. Ondersteuning in de klas

Scholing en ondersteuning van leraren.

Thema’s zijn onder meer:

 • Nederlands als tweede taal (NT2); woordenschatontwikkeling;
 • Ontwikkeling van lesinhouden en advies over inzet van leermiddelen en -materialen;
 • Toepassing van non-verbale, expressieve en creatieve werkvormen (muziek, spel, drama, beeldende expressie);
 • Pedagogisch-didactisch handelen (differentiëren tussen onderbouw, middenbouw, bovenbouw; differentiëren in de groep; creëren van veilige en uitdagende leeromgevingen; ontwikkeling van leerlijnen, advisering over tijd en plaats onafhankelijk digitaal leren).

 

 

Lespakketten

Achtergrondinformatie voor kinderen in de basisschool over vluchtelingenbeleid
Lesprogramma's zijn beschikbaar via de website van VluchtelingenWerk Nederland.

 

Bestel de lespakketten

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie