1

Whitepapers

2

Blogs

Annemiek Staarman

“Kwaliteit zichtbaar maken. Dat zie ik als dé uitdaging van het nieuwe toezicht van de onderwijsinspectie. Daarbij is het belangrijk dat het bestuur handelt vanuit een duidelijke visie en dat die visie in de scholen zichtbaar wordt door de vorm en inhoud van het onderwijs. Kwaliteit laat zich niet alleen meten maar is ook maakbaar en merkbaar.
Het zijn niet alleen de cijfers die spreken, ook de cultuur en de opvatting van de school over de opdracht van het onderwijs bepalen de onderwijskwaliteit.”

“Naast de vraag of leerlingen genoeg leren, gaat het er ook om of zij zich breed kunnen ontwikkelen. Ik help scholen dit zichtbaar te maken, te benoemen wat er nodig is en daar acties op in te zetten. Mijn rol? Ik kijk, analyseer, bied inzicht en bevraag. Ik ben sparringpartner voor bestuur, directie, kwaliteitszorgmedewerkers en lerarenteams. Ik ben bijvoorbeeld inzetbaar bij onderwijsvernieuwingstrajecten, bij de uitwerking van schoolplannen, bij de voorbereiding op het inspectieonderzoek of bij herstelopdrachten na het onderzoek.”

Onderwijskwaliteit is maakbaar én merkbaar

Expertises

Opdrachten

  • Inhoudelijk adviseur VO-congres: Curriculumontwikkeling in de school (2019) - VO-raad
  • Intervisietraject implementatie Plusdocument Amsterdamse vmbo scholen (2018) Opdrachtgever: SWV Amsterdam
  • Workshops maatwerk en leren verbeteren. Opdrachtgever: adviseurs van LinQue Consult
  • Adviseur VO bij curriculum.nu (2016-2017) (detachering vanuit de VO-raad)

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Annemiek Staarman
Adviseur
085-2101580

E-mail Annemiek