1

Whitepapers

2

Blogs

Annemiek Staarman

 

"Helpen kwaliteit zichtbaar te maken. Dát zie ik als de kern van mijn werk met scholen. Ik help scholen grip te krijgen op hun kwaliteit vanuit een duidelijke visie die zich vertaalt in de vorm en inhoud van onderwijs. Kwaliteit laat zich niet alleen meten maar is ook maakbaar en merkbaar. Het zijn niet alleen de cijfers die spreken. Ook de cultuur en de opvatting van de school over de opdracht van het onderwijs bepalen de onderwijskwaliteit."

"Naast de vraag of leerlingen genoeg leren, gaat het er ook om of zij zich breed kunnen ontwikkelen. Ik help scholen dit zichtbaar te maken, te benoemen wat er nodig is en daar acties op in te zetten."

"Mijn rol? Ik kijk, analyseer, bied inzicht, bevraag als adviseur of procesbegeleider. Ik ben sparringpartner voor bestuur, directie, kwaliteitszorgmedewerkers en lerarenteams. Inhoudelijk ben ik inzetbaar bij kwaliteitsvragen, audits, onderwijsvernieuwingstrajecten, uitwerking van schoolplannen en sectieplannen. Daarnaast bied ik ondersteuning bij de voorbereiding op het inspectieonderzoek of bij herstelopdrachten na het onderzoek."

 

 

 

Onderwijskwaliteit is maakbaar én merkbaar

Expertises

Opdrachten

 • Procesbegeleiding vakwerkplannen VO-school
 • Ondersteuning kwaliteitsadviseur bij inrichten gesprekscyclus VO-school
 • Ontwikkeling bestuurlijke kwaliteitscyclus (schoolbestuur)
 • Mede auditor VO-school in het kader van kwaliteitszorg
 • Onderzoek naar onderwijskwaliteit VO-school
 • Ondersteuning bij herstelopdracht inspectie (schoolbestuur)
 • Voorbereiding inspectiebezoek VO-school
 • Inhoudelijk adviseur VO-congres: Curriculumontwikkeling in de school (2019) - VO-raad
 • Intervisietraject implementatie Plusdocument Amsterdamse vmbo scholen (2018) Opdrachtgever: SWV Amsterdam
 • Workshops maatwerk en leren verbeteren. Opdrachtgever: adviseurs van LinQue Consult
 • Adviseur VO bij curriculum.nu (2016-2017) (detachering vanuit de VO-raad)
   

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Annemiek Staarman
Adviseur
085-2101580

E-mail Annemiek