1

Blogs

Corné Muskens

“In mijn aanpak van onderwijsvernieuwing werk ik vanuit het concept van lerend vernieuwen. Als projectleider breng ik mensen vanuit verschillende disciplines bij elkaar. Door samen het doel van de vernieuwing, de mogelijke barrières en ideeën voor vernieuwing met elkaar te delen leren mensen van elkaar. Hierdoor ontstaat een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.”

Mijn focus ligt op het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Veranderende pedagogische inzichten en wetenschappelijk onderzoek zijn in het verleden over het algemeen de drijfveer van onderwijsvernieuwingen geweest. Toekomstige veranderingen zullen naar mijn idee meer ingegeven worden door de steeds grotere invloed van technologie. De inhoud van beroepen zal hierdoor onvoorspelbaarder worden en beroepen zullen zelfs verdwijnen. Het onderwijs van morgen zal dan nog meer gericht moeten zijn op het ontdekken van persoonlijke talenten en hoe je die kan inzetten om nieuwe vaardigheden te leren.”

Corné Muskens is als teacher leader verbonden aan KPC Groep

 

Onderwijsvernieuwing op basis van gezamenlijke betekenisgeving

Expertises

Opdrachten

  • Varendonck-College: procesbegeleiding MT bij visie-ontwikkeling LOB in het vmbo

  • Varendonck-College: actie-onderzoek toetsen en beoordelen via rubrics

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Corné Muskens
Adviseur
085-2101580

E-mail Corné