Diane van der Voorn

“Mijn drijfveer is verbinden en het bouwen aan kwaliteit vanuit de relatie. Ik krijg veel energie van het samenwerken rondom vraagstukken en het ontwikkelen van oplossingen. In de diversiteit van het onderwijs ben ik thuis. Ik ken de dilemma’s, valkuilen en uitdagingen in de verschillende sectoren en kan schakelen tussen top en vloer en vice versa. Mede door mijn achtergrond als directeur en stafmedewerker kan ik als adviseur een vraagstuk snel ‘afpellen’ en komen tot de essentie.”

“Mensen die met mij samenwerken typeren me als inspirerend en enthousiast. Ik geniet ervan om mensen en teams te ondersteunen in hun ontwikkeling en het vergroten van hun kennis en vaardigheden. Samen op zoek gaan naar talenten en kwaliteiten. Mijn passie is mensen verder te brengen in hun zelfsturing en het vergroten van hun lerend vermogen. Dit doe ik vanuit heldere kaders en doelen.”

Samen op zoek naar kwaliteiten en talenten

Expertises

Opdrachten

  • Arbeidstoeleiding in het VSO, SVA-trajecten: Herman Broeren Stichting Delft – Naaldwijk 
  • Kernwaarden & Schoolplan ontwikkeling: Nicolaas Beetschool Rijswijk
  • Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouders/verzorgers: Laurentius Stichting Delft 
  • Leergang Onderwijsdidactiek Leerexpert MBO docenten: ROC Amsterdam
  • Onderwijskwaliteit op bestuurlijk niveau o.a. opstellen kwaliteitskaders, analyseren van gegevens, opbrengstgerichte gesprekken, advisering en dergelijke: Stichting IJsselgraaf 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Diane van der Voorn
Adviseur
06-53541024

E-mail Diane