Effi Oosterwijk

“Wat me opvalt is dat leraren vaak te bescheiden zijn. Ze hebben veel meer kennis dan waar ze zichzelf krediet voor geven. Het is voor mij een uitdaging om die kennis te activeren, aan te vullen en samen met het team op zoek te gaan naar praktische oplossingen. Naar dat wat werkt.”

“Mijn passie ligt bij het onderwijskundig/didactisch ontwerp. Enerzijds richt ik me op de steeds verdere digitalisering van het onderwijs en de voorwaarden en implicaties voor de schoolorganisatie én de onderwijsprofessional. Onder welke voorwaarden zijn ict-applicaties leer-effectief? Hoe moet je je klassenmanagement inrichten als je ICT gaat gebruiken? Hoe geef je goed online onderwijs?”

“Daarnaast ondersteun ik teams met het in praktijk brengen van opbrengstgericht werken. Hoe interpreteer je de gegevens uit je leerlingvolgsysteem? Hoe kun je de toetsdata vertalen naar een effectief en haalbaar plan?”

“Opdrachtgevers typeren me als down-to-earth, sensitief én energiek. Ik ben actief als adviseur, coach, procesbegeleider en onderwijskundig ontwerper. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen koppel ik steeds aan de dagelijkse onderwijspraktijk.”

 

Op zoek naar dat wat werkt

Expertises

Opdrachten

  • Begeleiden van teams in het verzorgen van online onderwijs
  • Ontwikkeling van e-learning en blended learning programma’s voor verschillende (onderwijs)organisaties
  • Begeleiding van po- en sbo-scholen bij opbrengstgericht werken
  • Ontwikkeling en implementatie van een leerlijnenmodule behorende bij een leerlingvolgsysteem
  • Informatiekundig onderzoek en advies bij (onderwijs)organisaties

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Effi Oosterwijk
Adviseur
085-2101580

E-mail Effi