5

Publicaties

1

Whitepapers

Drs. Evelien Wierts

Adviseur, coach en opleider SOLVE Onderwijsadvies,
partner van KPC Groep 

 

'De school is niet alleen een plek waar leerlingen leren. Maar ook een plek waar onderwijsprofessionals vanuit betrokkenheid, passie en talenten samen het onderwijs elke dag weer beter en leuker maken. Mijn grootste drijfveer is om op creatieve wijze daaraan bij te dragen.
In de rol van vormgever, procesbegeleider en adviseur geef ik - samen met partners in de scholen -  vorm aan leertrajecten en aan verandertrajecten.  Collectieve leerprocessen vormen de sleutel van de oplossing. Dat doe ik met een luisterend en analytisch oor. Door verbindingen te maken tussen het leren van de leerling, de professionele ontwikkeling en de organisatieontwikkeling. En door oog te hebben voor het ontstaan van eigenaarschap bij diverse actoren en geledingen.'

Verbindingen maken tussen leren van de leerling, professionele ontwikkeling en organisatieontwikkeling

Expertises

Opdrachten

  • Teacher leader- trajecten voor het Orion samenwerkingsverband en Stichting Carmelcollege: Projectleider, architect en kerndocent van 1-jarige trajecten voor docenten die de ambitie hebben hun docentschap te verbreden en te verdiepen.
  • Zuiderparkcollege, Rotterdam: advisering en procesbegeleiding schoolplan 2017-2020
  • Agnietencollege: coaching en procesbegeleiding MT en ‘teacher leaders’ bij faciliteren eigenaarschap in alle lagen van het schoolsysteem
  • VO-raad ambitieus leerklimaat en Stap 2: procesbegeleiding regionaal netwerk bij strategisch personeelsbeleid
  • Bornego College, Heerenveen: versterken van de schoolontwikkeling in lijn met de strategische koers

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Evelien Wierts
Adviseur
073-6247247

E-mail Evelien