Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs: kwantitatieve én kwalitatieve oplossingen

8 september 2020

De scholen zijn weer open, weliswaar met veel beperkingen en aanpassingen om iedereen veilig te kunnen laten werken. De werkdruk in het onderwijs is daarmee niet kleiner geworden. Integendeel. De aanpassingen zullen de werkdruk allen maar verhogen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat - volgens de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en CBS, die half april al zijn gepubliceerd maar door COVID-19 weinig aandacht hebben gekregen – het burn-out percentage voor het vierde jaar op een rij stijgt. Meer dan een kwart van de docenten in het onderwijs kampt met burn-out klachten. Docenten in het hoger onderwijs ervaren relatief de minste werkdruk, maar nog steeds meer dan het landelijk gemiddelde van alle beroepen. Docenten in het PO, VO en MBO ervaren de meeste klachten. Bijna 1 op 3. 

In de publicatie van Tinka van Vuuren, Ton Bruining en ondergetekende besteden we aandacht aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het onderwijs. Aandacht hiervoor lijkt meer dan ooit nodig, nu de werkdruk en het risico van uitval door de pandemie nog verder oploopt. Daarbij moeten we verder kijken dan de tot nu toe voortdurend gepropageerde oplossing voor dit hardnekkige probleem: klassenverkleining.  Van overwegend kwantitatieve oplossingen zoals kleinere klassen en meer leraren moeten we veel meer naar een mix van kwantitatieve en kwalitatieve oplossingen zoals hybride leren en meer autonomie en zelfsturing door leraren en lerenden. We moeten ons onderwijs fundamenteel anders in gaan richten, waarbij vaste jaargroepen en vaste curricula worden losgelaten en waarbij gepersonaliseerd hybride leren en maatwerk in het aanbod de standaard wordt.

De technologie is er klaar voor en biedt oplossingen. Docenten hebben de afgelopen maanden aangetoond dat zij vanuit hun professionele rol in korte tijd afstandsonderwijs en hybride programma’s in kunnen richten. Het is nu aan de overheid en schoolbesturen om samen met docenten hiervan de vruchten te plukken, door de voorwaarden voor verandering te creëren zoals het vergroten van wendbaarheid, autonomie en ondernemerschap bij docenten en het inrichten van ‘lean’ verandertrajecten en van co-management met teams van professioneel autonome docenten. Daarna kunnen nieuwe curricula, netwerkleren met ouders en externe experts en solide hybride leeromgevingen worden ingericht, die de werkdruk kunnen verlagen en de kwaliteit van leren kunnen verhogen.

Frans M. Donders

 

Geïnteresseerd in verduurzaming van inzetbaarheid in het onderwijs? Kom dan naar het seminar van KPC Groep ‘Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs’ op 10 november in Amersfoort

 

Reacties

Reageer zelf of bekijk alle reacties

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Frans Donders
Adviseur
06-12504008

E-mail Frans