2

Publicaties

Lic. Hilde Adriaenssens

“Mijn hart en expertise ligt sterk bij vraagstukken rond organisatieontwikkeling, leiderschap en cultuurverandering. Vaak werk ik op het snijvlak van bestuurlijke, veranderkundige en besluitvormingsprocessen. Hoe anderen mij typeren? Vaak noemen ze me iemand met een integrale blik die voor nieuwe inzichten zorgt. Ik voel me erg thuis in onderwijsorganisaties waar veel op het spel staat. Die te maken krijgen met complexe uitdagingen die noodzaken tot ‘multifocaal kijken’.”

“Het helpen creëren van commitment bij veranderingen, dat is een kracht van me. Hierdoor kan nieuw gedrag ontstaan en komt er op alle niveaus ruimte voor leren en ontwikkelen. Lerend organiseren is een kernthema in mijn werk.”

“Vanuit verschillende rollen help ik onderwijsorganisaties hun potentieel, collectieve intelligentie en creativiteit te benutten: als (organisatie)coach, adviseur, (interim)projectleider of programmamanager. Het is geweldig mooi om organisaties te begeleiden bij een nieuwe koers en alle processen goed uit te lijnen.”

Geef mensen het probleem, niet de oplossing

Expertises

Opdrachten

Onderwijsgroep Tilburg: (selectie werkzaamheden)

  • optimaliseren besluitvorming (o.m. door middel van leanmethodiek);
  • begeleiden, ondersteunen en bewaken governance (waardengedreven en vanuit rolbewustzijn);
  • regisseren strategische organisatieontwikkeling (o.m. versterken verantwoordelijkheid en zelfsturing teams, realiseren synergie in beleid en uitvoering);
  • ontwikkelen MD-programma’s, ontwikkelen en begeleiden programma’s voor high potentials (sleutelfiguren én docenten) door middel van het concept van de productieve leergroep (PLG).


SKOzoK: als bestuurssecretaris a.i.:

  • optimaliseren besluitvorming;
  • begeleiden en ondersteunen governanceproces.


SWV Passend Onderwijs vo De Langstraat: als onafhankelijk voorzitter

  • zorgdragen voor een zorgvuldig governanceproces en afgewogen besluitvorming.

Blogs

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Lic. Hilde Adriaenssens
Adviseur
085-2101580

E-mail Hilde