Bewegen en leren in de klas!

28 oktober 2019

Het is stil in de klas. 28 hoofden gebogen over het blaadje waar de sommen van vandaag op staan. Best lastig om je zolang te concentreren. Hiervoor hebben de leerlingen ook al een half uur moeten luisteren naar de meester. Jasper begint te wippen op zijn stoel, Sophie schuift met haar voeten heen en weer. Ze heeft moeite haar aandacht bij de sommen te houden. Herkenbaar? Vast wel. Ook voor de leerkracht. De leerkracht zou het graag anders willen. Meer beweging, meer afwisseling, meer actie.

Bewegen is gezond!
We weten inmiddels dat de hele dag zitten niet goed voor ons is. Prof. Dr Erik  Scherder zit regelmatig in talkshows om ons ervan bewust te maken: “zitten is het nieuwe roken”. Dat wil niet zeggen dat onze leerlingen en wij zelf massaal aan het sporten moeten. Regelmatig, matig tot intensief bewegen is al een flinke stap in de goede richting. Onlangs heeft de Gezondheidsraad in haar advies aan het Ministerie van VWS voor kinderen van 4 tot 18 jaar de volgende beweegrichtlijn gegeven:

-       Bewegen is goed, meer bewegen is beter.

-       Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning. 

-       Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten.

-       En: voorkom veel stilzitten.

 

Het mag duidelijk zijn, bewegen is gezond. De laatste jaren komt er  steeds meer wetenschappelijk bewijs dat bewegen er ook voor zorgt dat kinderen beter leren. Er is effect op de korte én op de langere termijn.

Cognitieve prestaties
Bewegen zorgt voor chemische veranderingen in de hersenen. Op de langere termijn kan fysieke activiteit de doorbloeding van de hersenen verbeteren, nieuwe zenuwcellen aanmaken en meer verbindingen tussen zenuwcellen tot stand brengen. Dit kan de cognitieve prestaties ten goede komen. Daarbij leidt meer matig tot intensief bewegen uiteindelijk tot fittere kinderen. Fitheid leidt tot betere cognitieve (executieve) functies, zoals het werkgeheugen en planningsvaardigheden, wat weer zorgt voor betere schoolprestaties. Ook kinderen die motorisch vaardiger zijn presteren beter op school.

Op de korte termijn zorgt fysieke activiteit voor een betere concentratie, voor meer gerichte aandacht. Ook kan motorische informatie, naast visuele en auditieve informatie, een extra informatiebron zijn die het leren stimuleert. Daarbij kunnen leerlingen gemakkelijker schakelen tussen de twee hersenhelften, waardoor ze beter complexe opdrachten kunnen uitvoeren.

Meer bewegen in de les
Steeds meer scholen zijn ervan doordrongen dat bewegen een essentieel onderdeel is van de ontwikkeling van kinderen en zoeken naar manieren om bewegen in hun school te integreren. Dit heeft mooie en succesvolle voorbeelden opgeleverd van hoe je bewegen en leren in de klas of in de school kunt verbinden. Vaak zonder dat dit veel extra organisatie of extra tijd kost. Bekendere voorbeelden zijn de ‘Daily mile’, waarbij iedere dag door de leerlingen minimaal een kwartier stevig gewandeld wordt en ‘Fit & Vaardig op school’, waarbij kinderen het antwoord op een som geven door het juiste aantal bewegingen te maken. Andere voorbeelden zijn “Lekker fit”, dat zich richt op een gezonde leefstijl en ‘IRun2Bfit’, een vakoverstijgend programma dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs gezamenlijk laat toewerken naar een 5 km run.

Toch hoef je niet aan een programma mee te doen om leerlingen meer te laten bewegen in de klas en in school. Activerende werkvormen en op gezette momenten ‘energizers’ tijdens de les, hebben al een groot effect. Laat bijvoorbeeld de leerlingen buiten het speelplein opmeten, in plaats van omtrek en oppervlakte berekenen op papier. De leerlingen kunnen hun energie kwijt, waardoor ze rustiger en aandachtiger zijn. Met een paar slimme aanpassingen kun je al veel bereiken!

Meer weten?

Benieuwd naar hoe je op eenvoudige wijze bewegen en leren in de les integreert? De training ‘Leren in Beweging’ van KPC Groep van 26 november biedt concrete handvatten en tips die je de volgende dag al in praktijk kunt brengen. 

 

Reacties

Reageer zelf of bekijk alle reacties

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Irene de Kort
Adviseur
073-6247247

E-mail Irene