Soepel(er) leven met coronabeperkingen

2 november 2020

Het zijn onzekere, moeilijke tijden waarin een groot beroep gedaan wordt op aanpassingsvermogen, weerbaarheid en creativiteit. Zeker voor ouders, pubers en kinderen voor wie het (t)huis een onverwachte multimultiflexplek is geworden. Voor jullie is deze blog. De eerste van een serie. 

Standaardoplossingen zijn er niet om alles wat er op je afkomt aan te pakken en een plek te geven. De belangrijkste boodschap is misschien wel: vertrouw op de kracht die je als gezin hebt om hier zo goed mogelijk door te komen; doe het samen.

De komende tijd besteden wij, Peter te Riele en Jan Ruigrok, in blogvorm aandacht aan de vraag hoe kinderen, jongeren en ouders deze kracht kunnen inzetten om op een (aanvaardbaar) prettige manier deze coronatijd thuis te kunnen doorkomen. Dit onder het motto 'Als het huis te klein is'. Kernwoorden voor ons zijn: Hoop, Humor & Herstel. Hoop, in de zin van, als we er samen onze schouders eronder zetten, komen we hier doorheen. Humor, omdat dit de smeerolie kan zijn om de gezinsmotor in donkere tijden geolied en geluidsarm te laten lopen. Herstel, omdat wanneer er dingen fout lopen, er bijna altijd de gelegenheid is de gevolgen ervan én de relaties die onder druk staan te herstellen.

Deze eerste blog gaat over het maken van ‘afspraken in vredestijd’. 

Afspraken in vredestijd
Van filmregisseur Billy Wilder is de uitspraak dat wanneer er in een film in scène 4 iets fout loopt, de werkelijke fout meestal in scène 1 is gemaakt. Zo geldt het ook voor mensen die met z’n allen in een kleine ruimte moeten samenleven en -werken. Wat kun je op maandag om half negen doen om te bereiken dat het donderdag om kwart over drie nog steeds lekker loopt?

Onderwijsdenker Iliass El Hadiou introduceerde op scholen het maken van ‘Afspraken maken in Vredestijd’: het samen op een rij zetten van hoe je met elkaar wilt omgaan. Waarbij een beetje het spannende is dat dit niet helemaal gebeurt op basis van totale gelijkheid. In een klas heeft de leraar hoe je het wendt of keert een andere positie dan de leerling en in een gezin geldt dat voor de ouders. Wanneer jongeren tussen de leeftijd van, zeg,  10 en 20 jaar op weg naar volwassenheid en zelfstandigheid, deel uitmaken van een gezin, kan dat conflictsituaties opleveren.

Als we het over tips mogen hebben: overweeg of het in jullie gezin handig, nuttig én mogelijk is ‘Afspraken in Vredestijd’ op te stellen en vast te leggen waarmee je streeft naar een prettige manier om met elkaar om te gaan, het beste uit elkaar te halen.

Voorbeelden van vragen
Ouders kunnen in hun eigen woorden vragen stellen als:

 • Wat kunnen wij eraan bij dragen zodat jullie deze tijd, onder deze omstandigheden zo goed mogelijk doorkomen?
 • Wat kan jij doen om daaraan bij te dragen?
 • Wat kunnen wat jou betreft de anderen in ons gezin doen om daaraan bij te dragen?
 • Wat doe je op het moment dat het niet goed loopt of je je zorgen maakt?

Daarbij moeten waardevolle huis- of gezinsregels die een plek verdienen, niet vergeten worden. Valt het je trouwens op dat we in de regels vrijwel alleen kijken naar wat we wél willen, de behoeften. Niet naar het voorkomen van wat we niet willen? Wie start met de vraag ‘wat kunnen we doen om te voorkomen dat het komende tijd uit hand loopt?’, loopt grote kans dat binnen de kortste keren de etensresten van het behang druipen.

De kunst is wel om op vaste momenten de afspraken regelmatig te bespreken en dan zeker óók als het allemaal lekker en soepel loopt. Als je het alleen doet wanneer de goede sfeer onder druk staat, is de kans groot dat iedereen denkt, oh, daar gaan we weer…..

Vragen die je elkaar bijvoorbeeld aan het eind van de dag of op een ander terugkijkmoment kunt stellen zijn:

 • Wat is er goed gegaan?
 • Is er nog gelachen, waarom?
 • Wat is er minder goed gegaan?
 • Wat moeten we met elkaar vooral blijven doen?
 • Wat doen we al en kan nog beter?
 • Waar kunnen we op minderen of misschien zelfs mee stoppen?
 •  Het zijn veel vragen om in één keer te stellen. Maar wat let je er een aantal uit te pikken of die van jezelf eraan toe te voegen?

 

 

 

Dan nog dit. Bij de blogs in de reeks 'Als het huis te klein is' maakt Peter te Riele een mindmap. Een overzicht dat helpt om een soms ingewikkeld geheel te overzien. We hopen dat de mindmaps bij onze blogs je daarbij helpen. Je kunt de mindmap bij deze blog hier downloaden.

 

Reacties

Reageer zelf of bekijk alle reacties

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Jan Ruigrok
Trainer
085-2101580

E-mail Jan