Joost van der Horst

“Organisaties en teams die op slot zitten help ik weer los te krijgen. Door met scherpte zicht te geven op de keuzes die ertoe doen. Met mijn bedrijfskundige en onderwijskundige achtergrond en ervaring analyseer en orden ik kansen en mogelijkheden. Met behulp van o.a. Design Thinking creëer ik ruimte voor verandering en innovatie. Inhoudelijke thema’s waarop ik me richt zijn onder andere: formatief evalueren, samenwerking ketenpartners, opbrengstgericht leren, continuïteits- en positioneringsvraagstukken van scholen.”

 

Verkennen van dilemma’s en dogma’s als startpunt voor verandering en innovatie

Expertises

Opdrachten

  • College van Bestuur InHolland: Bedrijfskundige en onderwijskundige ondersteuning
  • Diverse opleidingen InHolland: Sparringpartner onderwijskundig leiderschap
  • Kennemer College: Workshop design thinking

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Joost van der Horst
Adviseur
085-2101580

E-mail Joost