José Theunesen

“Voor mij start een leven lang leren bij goed en uitdagend MBO en HBO onderwijs waarin zowel docenten als studenten hun eigen leren kunnen vormgeven. Mijn grote drive is om samen met onderwijsprofessionals inspirerend en uitdagend onderwijs te ontwikkelen.“

“In het huidig onderwijs zijn formatieve toetsing- en reflectie instrumenten een belangrijk hulpmiddel bij het leren. Ik help teams bij het ontwikkelen van formatieve toets- en evaluatie instrumenten. Op deze manier kunnen studenten sturing geven aan eigen leren en voorbereid worden op hun toekomstige beroepspraktijk.”

"Voor mij krijgt goed en uitdagend onderwijs vorm wanneer onderwijspraktijk in verbinding staat met de beroepspraktijk. Mijn ervaring leert dat praktijkonderzoek binnen de schoolcontext helpt om knelpunten zichtbaar te maken en verbeteringen voortbrengen."

“Als innovatieve en onderzoekende innovator van leren maak ik binnen de beroepscontext vanuit verschillende perspectieven verbinding met leren en professionaliseren. Vanuit de waarderende benadering geef ik sturing aan professionaliseren en creëer ik draagvlak binnen een innovatie. “

Vanuit verschillende perspectieven samen werken aan onderwijsvernieuwing.

Expertises

Opdrachten

  • Groen MBO onderwijs: teamtraining voor docenten met betrekking tot eigen leren in relatie tot manier van lesgeven.
  • Innovatie projectleider MBO: het ontwikkelen van een formatief beoordelingsinstrument voor studenten met betrekking tot professioneel gedrag.
  • Ontwikkelaar didactische training: didactische activerende werkvormen voor leraren bij de invoering van nieuw vak.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

José Theunesen
adviseur
085-2101580

E-mail José