1

Whitepapers

2

Blogs

Judith Wolf-Lucas

“Als projectleider en innovatiemanager in het groene onderwijs heb ik bij verschillende locaties het vernieuwde vmbo op de kaart helpen zetten. Mijn ervaring is dat innoveren vooral een interactief proces is van mensen betrekken, samen bouwen, uitproberen en continu met elkaar in gesprek blijven. Leren door uitproberen en fouten mogen maken is in mijn ogen een passende leerstrategie die aansluit bij de beroepspraktijk (leren-door-doen).”

“Naast onderwijsinnovatie ligt mijn kennis en ervaring in het leggen van verbindingen en het tot stand brengen van duurzame samenwerking. Verbinding tussen onderwijspraktijk en bedrijfsleven, maar ook tussen VMBO-MBO-HBO. Verbindingen zorgen ervoor dat het onderwijs aansluit bij de veranderingen in het beroepsveld en de maatschappij. Hierdoor ontstaan kansen om het (voorbereidend) beroepsonderwijs wendbaarder te maken en aan te sluiten bij veranderende opleidingsbehoeften.”

Judith Wolf-Lucas is als teacher leader verbonden aan KPC Groep

Wendbaarder maken van (voorbereidend) beroepsonderwijs

Expertises

Opdrachten

  • Groen onderwijs: invoering vernieuwde vmbo

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Judith Wolf-Lucas
Adviseur
085-2101580

E-mail Judith