2

Blogs

Judith Wolfs

“Mijn scoop ligt in het MBO en de volwasseneneducatie. Veel ervaring heb ik opgebouwd met het verbeteren en vernieuwen van onderwijs. Met name op het terrein van inburgering. Daarbij werk ik op het snijvlak van onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten. Ik vertaal beleid naar de gewenste onderwijsleeromgeving en andersom vertaal ik de ontwikkelingen binnen onderwijsleeromgevingen naar aangepast beleid.”

“Veel uitdaging vind ik in het ontwikkelen van maatwerkvormen van leren. Daar liggen in mijn ogen nog heel veel kansen voor innovatie. Mensen die met mij samenwerken noemen me een pragmaticus en een frisdenker die denkt vanuit mogelijkheden. Én iemand die ruimte biedt aan anderen en hun ideeën en opvattingen.”

Werken op snijvlak van onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten

Expertises

Opdrachten

  • VISTA College. Uitvoering en doorontwikkeling duaal traject inburgering – mbo- niveau 1 richting medische logistiek (‘beyond medtech’) voor statushouders. Doel: verwerving inburgeringsdiploma en behalen van mbo-niveau 1 diploma logistiek medewerker.
  • Vakschool Praktech, gemeenten Maastricht – Heuvelland, VISTA college. Het mede opzetten en uitvoeren van een duaal traject inburgering – praktijkonderwijs voor statushouders. Doel: naast het inburgeringsdiploma het verwerven van certificaten in een technische richting.
  • Taal voor het Leven (Stichting Lezen & Schrijven). Trainer taalvrijwilligers. Opleiden taalvrijwilligers in de begeleiding van laaggeletterde deelnemers.
  • VISTA College, Stichting Lezen & Schrijven. Lid projectgroep Taalbuddy’s. Doorontwikkeling van het onderwijsprogramma en implementatie van het landelijk keuzedeel. Doel van het programma: een buddy-systeem waarbij mbo-studenten niveau 3 en 4 studenten van niveau 1 en 2 begeleiden bij hun taalvragen.

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Judith Wolfs
Adviseur
085-2101580

E-mail Judith