Karina Olthof

 “Mijn werkveld is al vele jaren het praktijkonderwijs. Wat mij drijft is leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten. En dat ze potenties hebben lijdt geen twijfel. Ik merk dat elke dag. Leerlingen in het praktijkonderwijs zijn puur en gedreven, werken hard en zijn creatief. Hun talenten en potenties zijn hard nodig en voegen veel toe aan de samenleving.”

“Mijn focus ligt op het toeleiden van leerlingen naar werk en het creëren van de juiste condities hiervoor. Op basis van onder meer eigen onderzoek heb ik veel kennis opgebouwd op het gebied van ‘boundary crossing’ en het tot stand brengen van duurzame en effectieve samenwerkingen tussen het praktijkonderwijs en stagebegeleiders in het bedrijfsleven. Ik ken de wereld van het praktijkonderwijs en hun partners en help opdrachtgevers graag om arbeidstoeleiding naar een hoger niveau te brengen.”

Leerlingen praktijkonderwijs vleugels geven

Expertises

Opdrachten

  • Onderzoek naar duurzame samenwerking van praktijkschool met regionale bedrijfsleven. “Boundary crossing: samen op de grens van leren”.
  • Interventies georganiseerd met stagebegeleiders en stagedocenten om met en van elkaar te leren (Community of Practice).

     

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Karina Olthof
Adviseur
085-2101580

E-mail Karina