1

Whitepapers

1

Blogs

Drs. Lenie van Lieverloo

Als opdrachtgevers mij typeren hoor ik vaak dit: ‘Lenie is een betrokken critical friend die onze organisatie verder helpt. Ze heeft inhoudelijke expertise én een scherp oog voor de processen’. ‘Een deskundige vakvrouw met power.’ Het is mijn passie om de klant in zijn kracht te krijgen vanuit de bedoeling van onderwijs. Op die kracht bouw ik, samen met de opdrachtgever, verder. Eigenaarschap is daarbij een belangrijke voorwaarde. Ik ga voor draagvlak bij veranderingen in uw onderwijsorganisatie, zodat uw mensen echt gemotiveerd de handen uit de mouwen steken. Mijn adviezen zijn scherp en hebben altijd een integraal karakter. Inhoud en proces lopen bij mij hand in hand. Ik ben sterk in het tot stand brengen van samenwerking in multi-level verbindingen. Dit zowel binnen als tussen organisaties. Hieruit ontstaan prachtige innovatieve kansen voor beter onderwijs. Ik ben een bevoorrecht adviseur dat ik daar volop een bijdrage aan mag leveren. Zo ben ik landelijk kwartiermaker 10-14 onderwijs.”

Multi-level verbindingen bieden prachtige kansen voor innovatie

Expertises

Opdrachten

  • Onderwijs Tiener College Gorinchem: inhoudelijke advisering/procesbegeleiding
  • Onderwijs Spring High Amsterdam: coach van de projectleider, advisering en procesbegeleider
  • Onderwijs ’s-Hertogenbosch: projectleider onderzoekstraject en procesbegeleider
  • Onderwijs Woerden: projectleider onderzoekstraject en procesbegeleider
  • Regio Nijmegen VO: procesbegeleiding ‘krimp’
  • Techniekonderwijs doorstroom vmbo-mbo regio Nijmegen (ROC Nijmegen): advisering en procesbegeleiding
  • Technologieroute regio Rijnmond Rotterdam (alle vmbo-scholen en 2 ROC’s): procesbegeleiding

Interview met Martine Delfos over lerende pubers

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Lenie van Lieverloo
Adviseur
06–53197566

E-mail Lenie