1

Blogs

Maegen Officer

“In mijn werk als adviseur hecht ik waarde aan doelgerichtheid, kwaliteit en nuance. Onderwijsteams hebben al veel kwaliteit in huis. Soms is het vooral mijn opdracht als adviseur om ruimte te creëren voor een professionele dialoog. Ik zie het als mijn taak om die dialoog te verrijken met een frisse blik en een tastbare theorie.”

“Omdat ik zelf ook voor de klas sta, kan ik als adviseur goed aansluiten bij de onderwijspraktijk. Ik weet wat leerkrachten drijft en ben altijd op zoek naar die ‘veranderenergie’. Beter onderwijs gaat voor mij hand in hand met professionalisering. Die twee processen kunnen niet zonder elkaar. Als leerkrachten leren, vindt er verandering plaats in de klas. En als het onderwijsproces positief verandert, zorgt de betrokkenheid en het enthousiasme van leerlingen voor gemotiveerde leraren. Als deze twee processen elkaar positief beïnvloeden, weet ik dat ik mijn werk goed heb gedaan.”

Maegen Officer is als teacher leader verbonden aan KPC Groep.

 

Altijd op zoek naar veranderenergie

Expertises

Opdrachten

  • OBS Uniek, Ede: ‘Iedere leerling bij de les’, differentiëren in combinatiegroepen door middel van coöperatief leren (praktijkonderzoek);
  • IBS Al Ghazali, Rotterdam: Coöperatief leren;
  • KBS Lidwina, Zwaagdijk: Differentiatie vanuit leerlijnen;
  • OBS De Klipper, Hoorn: Gedifferentieerde instructie in heterogene groepen.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Maegen Officer
Adviseur
085-2101580

E-mail Maegen