Marieke Bloothoofd

“Als docent en onderwijsadviseur wil ik bijdragen aan het realiseren van goed en rechtvaardig onderwijs. Mijn kracht is organisatievraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Theorie en praktijk, maar ook de ‘bovenstroom’ en de ‘onderstroom’ in de organisatie verbind ik op systemische en creatieve wijze met elkaar. Het professioneel kapitaal en het verhaal van de organisatie en haar medewerkers vormen altijd het vertrekpunt om tot beweging te komen.”

“Duurzaam veranderen begint in mijn ogen bij het realiseren van een collaboratieve en reflectieve cultuur waarbinnen professionals zich kwetsbaar kunnen opstellen. Kwetsbaarheid is geen zwakte. Het geeft ruimte voor openheid, oprechtheid, vertrouwen en authenticiteit. Ik ervaar dat in een dergelijke context mensen buiten de geijkte paden treden. Gaan experimenteren en kritisch naar zichzelf, elkaar en de organisatie durven kijken. Zo doorbreek je samen de status quo, kom je tot oplossingen en onderwijs dat recht doet aan leerlingen én onderwijsprofessionals.”

Kwetsbaarheid als katalysator voor innovatie

Expertises

Opdrachten

  • Ontwerponderzoek. Ontwikkeling van een systeem voor professionalisering in het kader van passend onderwijs. Doel: versterking van het pedagogische handelen van docenten bij gedragsproblemen.
  • Ontwikkelen en implementeren van een onderwijsarrangement voor leerlingen met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis en/of hoogbegaafdheid.
  • Ontwikkelen en implementeren van ‘effectieve leerlingbesprekingen’ binnen het voortgezet onderwijs.
  • Workshops en trainingen op het gebied van gedragsproblemen, gedrags-en ontwikkelingsstoornissen, leerstrategieën, executieve functies en handelingsgericht werken.
  • Ontwikkelen en implementeren van het handelingsgericht werken binnen het voortgezet onderwijs.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Marieke Bloothoofd
Adviseur
085-2101580

E-mail Marieke