1

Blogs

Marieke Schuurmans

“Met twee voeten in de klei weet ik hoe dynamisch en interessant lesgeven in het primair onderwijs is. Iedere dag zijn er kansen en uitdagingen te vinden. Deze ervaringen neem ik mee in het samen bouwen aan doordacht onderwijs. Met realistische doelen vertaald in concrete stappen in de praktijk.”

“Mijn expertise ligt op het gebied van het pedagogisch klimaat, het welbevinden en leren van kinderen en professionals, groepsdynamica, oplossingsgericht werken en werken vanuit het gedachtegoed van de positieve psychologie. Naast vraagstukken over het pedagogisch klimaat word ik graag uitgedaagd door vraagstukken op het gebied van werkplekleren en het bouwen van een rijk opleidingsaanbod voor studenten.”

 

Leren en professionaliseren als continu proces

Expertises

Opdrachten

  • Lowys Porquinstichting, Bergen op Zoom. Ontwikkelen en opzetten van een pilot werkplekleren. Hierin werken studenten, werkplekbegeleiders en Pabodocenten samen aan de ontwikkeling van een gezamenlijk curriculum.
  • IKC Lodijke, Bergen op Zoom. Training en coaching bovenbouw leerkrachten: sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge adolescenten binnen de groepsdynamische context van de klas.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Marieke Schuurmans
Adviseur
085-2101580

E-mail Marieke