3

Publicaties

Dr. Morris Oosterling

“Ik geloof dat het onderwijs een essentiële rol heeft in de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen naar volwassenheid, naar hun positie in de samenleving. De kennis én waarden die kinderen nu meekrijgen bouwen de samenleving van morgen. Daar help ik graag aan bijdragen, met mijn kennis en expertise op het gebied van onderzoek, bestuur en toezicht, leiderschap en kwaliteitsborging.”

“Scholen worstelen met belangrijke en complexe vraagstukken. Ik help scholen en professionals binnen de scholen als onderzoeker, adviseur en coach om betere besluiten te nemen, zodat zij in staat zijn hun rol (meer dan) waar te maken. Ik gebruik wetenschappelijke kennis en methodes hierbij als hulpmiddel om vraagstukken te duiden, uiteen te rafelen en oplossingsrichtingen aan te reiken. Mijn kracht hierbij: een diepgaand begrip van de situatie, het samenbrengen van beelden en waarden, goede meetinstrumenten, en vooral vanuit betrokkenheid samen werken en leren.”

Het begint bij de goede inzichten

Expertises

Opdrachten

  • Meerdaagse trainingen voor docenten VO die zich oriënteren op leidinggevende functies
  • Begeleiding VO-school bij ontwikkeling schooljaarplan
  • Onderzoek naar toezicht op onderwijs en onderzoek in het HBO, in opdracht van de VTH
  • Effectmeting van programma’s die bedoeld zijn om taalbeheersing van leerlingen die minder dan twee jaar in Nederland zijn te verbeteren, in opdracht van het Schakelcollege Tilburg
  • Coaching en scholing op het gebied van onderzoek en leiderschap

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Morris Oosterling
Adviseur
085-2101580

E-mail Morris