Nilab Azimi

“Ik sta met twee benen in de onderwijspraktijk als docent Engels / Cambridge English en onderwijsontwikkelaar in het voortgezet onderwijs. Ook ben ik Cambridge University speaking examiner. Onder goed en verantwoord onderwijs versta ik dat er recht wordt gedaan aan verschillen. Belangrijk hierbij is dat leerlingen het onderwijs als betekenisvol ervaren en er aandacht is voor talentenontwikkeling.” 

 “Als projectleider heb ik een aantal projecten geleid in het voortgezet onderwijs. Zo heb ik onder andere een tl-mbo route en een tl-havo route ontworpen op het vmbo-tl. Mensen die met mij samenwerken waarderen mij om mijn pragmatische aanpak en mijn vastberadenheid om talenten van mensen te (h)erkennen zodat zij kunnen floreren. Het gaat er mij om concrete resultaten te bereiken. Mijn doel is dat docenten, scholen en leerlingen beter presteren en mensen meer werkplezier ervaren.”

 Nilab Azimi is als teacher leader verbonden aan KPC Groep

Goed onderwijs betekent recht doen aan verschillen

Expertises

Opdrachten

  • Clusius College, Purmerend: trainingen intercollegiale consultatie
  • Cambium College, Zaltbommel: intervisiebijeenkomsten docentenondersteuners

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Nilab Azimi
Adviseur
073-6247247

E-mail Nilab