2

Publicaties

Drs. Ria Timmermans

Onze samenleving ontwikkelt zich razendsnel. Het is belangrijker dan ooit om met open blik en onderzoekende houding na te gaan waar het in het onderwijs – en andere sectoren - werkelijk om gaat en wat nodig is om dat te realiseren. Als onderzoeker is mijn insteek om antwoord te geven op vraagstukken van opdrachtgevers. Variërend van het monitoren van veranderingsprocessen tot het uitvoeren van beleidsonderzoek. Ik doe dat met behulp van verschillende methodieken en instrumenten.

Mijn werkwijze is open en gaat uit van echte samenwerking. Ik ben niet tevreden voordat ik weet wat de werkelijke vraag is en welke onderzoeksaanpak leidt tot antwoorden. Antwoorden die de opdrachtgever verder helpen en waarmee hij na het onderzoek echt mee aan de slag kan.

Onderzoeken waar het werkelijk om gaat

Expertises

Opdrachten

  • Kunstbalie en Erfgoed Brabant: Monitoring en evaluatie van het CmK project ‘De Cultuur Loper’
  • Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP): Begeleiding van een leernetwerk professionalisering cultuuronderwijs
  • NRO project Kennisbenutting: Versterking van praktijkonderzoek en de onderzoekscultuur op scholen en stimuleren van kennisbenutting door leraren
  • Juvans: Stakeholdersonderzoek opdrachtgevers en samenwerkingspartners van Juvans, maatschappelijk werk en dienstverlening
  • Ministerie OCW: Monitoring schoolloopbanen Woonwagen-, Roma en Sinti leerlingen
  • Provincie Noord-Brabant: Provinciale monitor cultuureducatie

 

Opgeleverde onderzoeken

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Ria Timmermans
Adviseur
06-20269333

E-mail Ria