De kern van 10-14 onderwijs

6 januari 2020

Bij de ontwikkeling van 10-14 onderwijs gaat het niet zo zeer om een bepaald onderwijsconcept, maar om onderwijsmensen die voortdurend oog hebben voor de bedoeling van het onderwijs, op een eigentijdse manier vorm en inhoud geven aan hun vakmanschap, die zich niet laten begrenzen door de bestaande structuren en systemen en die bovenal de samenwerking zoeken met kinderen en ouders, en met onderwijscollega’s uit alle aanpalende sectoren. Eigentijds meesterschap is in mijn ogen de kern van 10-14 onderwijs.

Grensdoorbrekend onderwijs

Steeds meer onderwijsmensen willen zichzelf niet langer meer opsluiten achter de deur van hun klaslokaal. Dat is grote winst. In 1998 stapte ik over van het bedrijfsleven naar het onderwijs. Mij viel toen de enorme hokjesgeest in het onderwijs op. Die hokjesgeest leidde er bijvoorbeeld toe dat het goede werk dat in het basisonderwijs voor de kinderen werd gedaan, niet werd voortgezet op de middelbare school. Maar ook dat de vakkennis van de leraren op de middelbare school niet werd ingezet in het basisonderwijs. Daar komt gelukkig verandering in. Door het basisonderwijs en voortgezet onderwijs worden introductieprogramma’s gemaakt, leraren uit het basisonderwijs dragen hun kennis en ervaring met differentiëren over aan het voortgezet onderwijs, wiskundeleraren uit het voortgezet onderwijs helpen bij de verbetering van het rekenonderwijs, er worden doorlopende leerlijnen ontworpen, bijvoorbeeld gericht op onderzoeken en ontwerpen en er worden speciale tienerscholen gerealiseerd. De ambitie om grensoverbruggend of grensdoorbrekend onderwijs te maken in welke vorm dan ook.  Dát is de kern van 10-14 onderwijs.

De bedoeling van het onderwijs

Leraren en onderwijsteams die kiezen voor de ‘waarom-vraag’, voor de vraag wat de bedoeling is van het onderwijs, worden uitgedaagd om zich extern te oriënteren, op de samenleving waarin zij de kinderen introduceren en niet in eerste instantie op de wijze waarop het onderwijs altijd al werd verzorgd, en niet op de structuren en systemen die daarvoor werden bedacht. Eigentijdse vakmensen in het onderwijs durven zich te verbinden met partners die dezelfde bedoeling hebben. Onderwijsmensen gaan dan samenwerken met ouders, leraren uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs creëren samen doorlopende leerlijnen, zorgen voor warme overdracht en terugkoppeling, werken constructief samen met bijvoorbeeld de kinderopvang, het speciaal onderwijs en de lerarenopleiding. Uit ervaring en ook uit onderzoek weten we dat door deze open en verbindende manier van werken de professionaliteit van leraren en van onderwijsteams versterkt.

Ontwerpen van 10-14 onderwijs

Op 14 februari start KPC Groep een 10-14 werkplaats die bedoeld is om onderwijsmensen te ondersteunen bij het ontwerpen van een eigen vorm van 10-14 onderwijs. In die werkplaats gaan we uit van de principes die in dit blog zijn beschreven.

-We vertrekken vanuit de bedoeling die de deelnemers voor hun onderwijs formuleren;

-We brengen aanpakken in die helpen om vanuit de bedoeling te ontwerpen;

- We streven naar externe oriëntatie en een onderzoekende werkwijze. Dat betekent zoveel mogelijk wordt samenwerken met andere belanghebbenden, zoals kinderen, ouders en educatieve partners.

Ontwerpen van 10-14 onderwijs

Reacties

Reageer zelf of bekijk alle reacties

Ontwerpen grensoverbruggend onderwijs

Werkplaats 10-14 onderwijs

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton