Slimme verbindingen

15 september 2017

Leraar aan het roer. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor de adviseurs van KPC Groep. Veranderingen in de jeugdcultuur, in de technologie en in het beroepenveld vragen van leraren, teams en schoolorganisaties om nieuwe benaderingen. Om iedere dag opnieuw bezig te zijn met het onderwijs voor morgen.

Dat is geen zwaar, maar leuk werk als je er vanuit je passie mee aan de slag kan gaan. Dat is werk dat deugt en deugd doet als je vanuit die professionele gedrevenheid dienstbaar kan zijn aan de lerenden. Dat is werk waarmee je duurzame resultaten boekt als je het met elkaar doet. Voor de adviseurs van KPC Groep is dat niet anders. Met het oog op de lerende en met hart voor leraren brengen we onze kennis van en ervaring met het onderwijs in. Met doelgerichte aanpakken zorgen we ervoor dat teams van hun plannen een succes kunnen maken.

Slimme verbindingen. Dat is het kenmerk van een modern onderwijs. Slimme verbindingen tussen bijvoorbeeld vmbo, mbo en hbo, waardoor een doorlopende leerlijn mogelijk is. In verbinding met het bedrijfsleven zorgen dat het onderwijs up-to-date is. En ook zorgen voor slimme verbindingen intern, tussen de praktische wijsheid van de leraren, de expertise van ondersteuners en de blik op de toekomst van de bestuurders.

Ontzorgen van teams. Dat is een belangrijke toegevoegde waarde van de adviseurs van KPC Groep. Door de piekbelasting kan de werkdruk in het onderwijs hoog op lopen. Die kan zo hoog oplopen dat de opgave om te vernieuwen stagneert. De inbreng van ervaren projectleiders van KPC Groep zorgt ervoor dat teams boven zichzelf kunnen uitstijgen. Meer weten? We gaan graag met u in gesprek.

 

Reacties

Reageer zelf of bekijk alle reacties

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton