Yvonne Visser

“Als ervaren orthopedagoog-generalist zie ik dat steeds meer kinderen - om wat voor reden dan ook - onvoldoende kunnen meekomen in het onderwijs. Of ze vertonen gedrag waarover ouders of leraren zich zorgen maken. Ik ben thuis in het onderwijs én in de jeugdgezondheidszorg (GGZ). Twee werkvelden die door samenwerking een leerling echt kunnen helpen.”

“Mijn kracht is dat ik nieuwe wetenschappelijke inzichten rondom verschillende problematieken praktisch en toepasbaar kan vertalen naar de klas of behandeling. Hierdoor kan een impasse doorbroken worden en kan er weer groei en ontwikkeling ontstaan bij het kind. In mijn manier van werken breng ik alle relevante partijen bij elkaar. Ik ben pragmatisch en positief ingesteld en werk ‘op maat’. Iedere situatie is immers anders.”

Verandering begint bij bundelen van expertises

Expertises

Opdrachten

  • Vmbo-vwo: docenttrainingen oplossingsgericht werken
  • Havo-vwo: docenttrainingen executieve functies
  • Havo-vwo: docenttrainingen sociale media en verslaving
  • Samenwerkingsverband: voorlichtingen aan docenten, ondersteuningscoördinatoren, afdelingsleiders en andere belangstellenden over o.m. hoogbegaafdheid, intelligentie, somberheid.
  • Vmbo: leiden van intervisiegroepen aan onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel ten aanzien van docenthandelen in de klas en/of gedragsproblemen in de klas.
  • Vmbo-vwo: Individuele coaching van docenten

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Yvonne Visser
Adviseur
085-2101580

E-mail Yvonne