Aansluiten bij leerlingen met uiteenlopende taalleerbehoeften

14 december 2021

Onze maatschappij wordt steeds diverser. Ook scholen hebben daarmee te maken. Zo hebben scholen een toename van het aantal leerlingen met anderstalige achtergronden. Dat betekent dat je als leraar te maken hebt met leerlingen die verschillende taalleerbehoeften hebben.

Leraren binnen één (VO)-school kunnen verschillend omgaan met taal in een meertalige klas. Als een gerichte opbouw van taalvaardigheid in deze klassen ontbreekt, heeft dat gevolgen voor de prestaties van leerlingen in alle vakken.

Welke opbouw je kiest hangt af van je ideeën over hoe onderwijs het beste aansluit bij de taalleerbehoefte van de leerling. Vaak is op scholen wel een onderwijsvisie geformuleerd maar ontbreekt het aan taalbeleid met een toekomstbeeld specifiek voor taalgericht onderwijs.

Een gedeelde visie zorgt voor een vruchtbare bodem waarop de doelen en acties voor het onderwijs kunnen groeien. Het bouwen van een gedeelde visie is niet iets dat je achter het bureau doet. Het vraagt juist om dialoog en om ruimte voor een teamproces. Op onze training ‘Zo bouw je aan een visie op taal en lezen’ geven we je handvatten voor taalgericht onderwijs en ontwikkel je een praktisch stappenplan voor jouw school.

 

Er is naast een training voor VO (10 februari ook een training voor PO (23 mei)

Liever incompany en geheel op maat? Neem dan contact op met Marjolein van Oenen

 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Marjolein van Oenen
Adviseur
085-2101580

E-mail Marjolein