Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag

15 oktober 2019

Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren treedt toe tot de arbeidsmarkt na het volgen van onderwijs. Aan de andere kant zijn er ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16-27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren ervaren knelpunten op weg naar school of werk en zitten tussen veel hulpinstanties in. Dat kan beter, zo blijkt uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO), waaraan ook vanuit het praktijkonderwijs is meegewerkt.

Samenwerken in de keten 

Voor jongeren in het vso en praktijkonderwijs met een afstand tot de arbeidsmarkt is één van de oplossingsrichtingen 'een integrale ketenaanpak'. Tijdens onze inspiratiemiddag 'Werken aan arbeidstoeleiding' deelt de gemeente Den Bosch haar aanpak, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Inspiratiemiddag Werken aan arbeidstoeleiding

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Tom Koot
Adviseur
06-53818140

E-mail Tom

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Mandy Ankersmit
Adviseur
06-53541094

E-mail Mandy