Ander licht op duurzame inzetbaarheid en hr-beleid

30 juni 2020

Er is aanleiding voor nieuw denken over duurzame inzetbaarheid. Samen met Ton Bruining en Frans Donders schreef Tinka van Vuuren hier een diepgravend artikel over. In dit artikel presenteren ze een nieuw perspectief op duurzame inzetbaarheid van onderwijsprofessionals. Drie vragen aan co-auteur Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement aan de OU.

 

Denk je dat de coronacrisis een katalysator is voor onderwijsorganisaties bij het vernieuwen van het hr-beleid?

"Ik denk zeker dat de coronacrisis een katalysator kan zijn voor scholen om het hr-beleid te vernieuwen. Veel zaken bleken ineens heel anders te kunnen worden geregeld. Niet alleen bleek veel meer onderwijs op afstand mogelijk te zijn, maar ook merkten we dat het informele sociale contact veel belangrijker was, dan we eerst dachten. Het vernieuwen van beleid kan dus wel op korte termijn."

Wat valt je op in het hr-beleid in het onderwijs?

“Mijn beeld van de onderwijssector is dat het hr-beleid meestal eerder reactief dan proactief is. Terwijl de coronacrisis laat zien dat niet alleen curatief, maar juist preventief en amplitie-gericht beleid nodig is. Amplitie, is afkomstig van het Latijnse woord amplio, wat je kan vertalen met versterken. Beleid dat uitgaat van amplitie wil niet zozeer gezondheidsklachten of disfunctioneren terugdringen of voorkomen maar welbevinden en functioneren juist versterken.”

Wat voor tip heb je voor onderwijsorganisaties?

“Onderwijsorganisaties raad ik aan om door te pakken. En hr-beleid te ontwikkelen dat werknemers stimuleert hun eigen hulpbronnen (zoals gezondheid, vakbekwaamheid en motivatie) te versterken, bijvoorbeeld door een lerarenbeurs aanvragen te vragen om een masteropleiding te volgen. Maar het kan ook door beleid waar de school als werkgever een actieve bijdrage aan levert. Bijvoorbeeld door te investeren in opleidingen, of door taakverbreding, taakverrijking of inwerktrajecten.”

“De coronacrisis maakt duidelijk dat de focus niet alleen op het verhogen en bewaken van de kwaliteit van onderwijs moet liggen. Er dient óók oog te zijn voor de condities waarin medewerkers in het onderwijs hun werk doen. Dan heb je het dus over de structuur en cultuur in de organisatie. Over samen met en van elkaar leren op de werkplek en zo bij te dragen aan vakkennis en werkmotivatie. Dat vraagt om een hr-beleid gebaseerd op een dialoog binnen de school over onderwerpen als persoonlijke en professionele ontwikkeling, samenwerking in het team, takenbeleid en loopbaanlijnen zodat medewerkers zich kunnen specialiseren of juist kunnen verbreden.”

 

Artikel Duurzame inzetbaarheid

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Frans Donders
Directeur KPC Interim/Adviseur
06-12504008

E-mail Frans