Beeldcoaching inzetten bij professionalisering

14 februari 2020

Hoe ondersteun je leraren en teams in hun ontwikkeling? Beeldbegeleiding is een vorm van coaching met een hoog leerrendement. Gebruik wordt gemaakt van korte filmbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Docenten en scholen ontdekken dat beeldcoaching effectieve handvatten biedt voor diepgaande reflectie en ontwikkelingsgericht kijken naar eigen gedrag. Beeldcoaching vindt plaats op de werkplek en in een veilige sfeer.

Als beeldbegeleider werkt Corine van den Eventuin samen met docenten en teams. Wat beweegt scholen om voor deze vorm van coaching te kiezen? Corine: “Mensen krijgen door het werken met beelden een unieke kijk op zichzelf aangeboden. Door beelden van jezelf in jouw dagelijkse praktijk terug te kijken, zie je dingen waar je je vaak niet bewust van was. Je onbewuste krachten kan je de volgende keer dan bewust in gaan zetten. En aan je blinde vlekken kun je aandacht gaan besteden.”

Toepassingen

Beeldcoaching is breed toepasbaar, vertelt Corine. “Eigenlijk zijn alle situaties waar interactie plaats vindt geschikt om beeldcoaching in te zetten. Zowel in klassikale situaties, één op één gesprekken of overlegmomenten. Je kunt dan denken aan een groep waar je moeite mee hebt, een les die niet zo draait als je zou willen, een leerling waarvan je het gedrag lastig vindt. Maar ook om samen met collega’s te kijken naar de manier waarop iedereen omgaat met de nieuwe manier van instructie geven bijvoorbeeld. Door met z’n tweeën of met een kleine groep in alle rust de beelden terug te kijken, kom je tot mooie inzichten waar je dan (samen) weer verder in kan ontwikkelen.

Weer grip hebben

Dat deze vorm van coaching steeds meer in beeld komt in scholen, verbaast Corine niets gezien de meerwaarde die het biedt.  Ze beschrijft een voorbeeld van een concrete situatie. “Ik heb een docente begeleid die een klas als erg lastig ervoer. We hebben samen gekeken naar verschillende lessen bij deze klas. Tijdens het eerste nagesprek zag de docente al dat de start van de les effectiever kon. De leerlingen wilden eigenlijk aan de slag. Voor de volgende les had ze zich voorgenomen om de spullen allemaal al klaar te hebben liggen, de instructie korter te maken, en de leerlingen sneller aan de slag te laten gaan. Tijdens het tweede nagesprek vertelde ze al over de positieve verandering in de les, maar ook in haar eigen gedachte. Ze had er weer invloed op. Natuurlijk was er nog veel werk te verzetten, het is geen wondermiddel. Maar het gevoel hebben er weer grip op te hebben, is heel belangrijk.”

Nadenken over eigen handelen

Wat kenmerkt haar als beeldcoach? “Ik vind het belangrijk dat iedereen op zijn eigen tempo tot eigen inzichten komt. Ik zie mijn rol vooral in het begeleiden van dit proces. We gaan altijd uit van de kwaliteiten die al aanwezig zijn. Door de juiste vragen te stellen laat ik mensen nadenken over hun eigen handelen. Probeer ik ze inzicht te geven. Ook vind ik het belangrijk dat we de juiste weg blijven volgen. We starten vanuit een ontwikkelvraag en aan het einde van het begeleidingstraject wil je daar natuurlijk antwoord op.”

Privacy

Het werken met beelden kan uiteraard vragen oproepen over de waarborging van de privacy van de gecoachte en mogelijke risico’s op verspreiding van beeldmateriaal. Corine begrijpt dat hierover vragen kunnen leven. “Sommige docenten zijn bang dat de beelden ook door anderen bekeken gaan worden. Bijvoorbeeld door de leidinggevende. Maar de beelden worden alleen bekeken door de deelnemers aan de beeldcoaching en mij. Na het traject mag de deelnemer zijn beelden hebben, of ik wis ze. Beelden worden nooit gebruikt om iemand te beoordelen. Het is alleen een middel om tot zelfreflectie te komen.”

Ontwikkelvraag

Vanuit KPC Groep biedt Corine van den Eventuin beeldcoaching aan. “Gemiddeld genomen is een docent vier keer anderhalf uur bezig met dit traject. Eerst hebben we een intake-gesprek om hierin nader kennis te maken en om samen de ontwikkelvraag zo helder mogelijk te maken. Ook maken we in dat gesprek afspraken wanneer en in welke situatie ik kom filmen. Dan volgt er drie keer filmen. Dit kost de docent geen tijd. Ik film een situatie uit de dagelijkse praktijk. Met na iedere keer een nagesprek aan de hand van de beelden van dus ongeveer anderhalf uur. Na ieder gesprek kan de docent aan de slag met de inzichten die hij heeft gekregen.”

Thuis in onderwijs

Corine is behalve beeldcoach ook zelf actief als docent en staat met beide voeten in het werkveld. “Ik weet en ervaar iedere dag waar een docent tegenaan kan lopen. In mijn werk als beeldcoach deel je een stukje van de dagelijkse praktijk en dat schept ook vertrouwen. Ik zie dat mensen dit een heel prettige manier vinden om te reflecteren. Soms heb je iemand nodig die je kan wijzen op zaken die je zelf niet ziet, zowel je krachten als je valkuilen. Een korte vraag kan tot een heel mooi inzicht leiden. Verder gaan we altijd uit van de kwaliteiten die er onbewust zijn. Dus je ziet ook hele mooie momenten van je eigen handelen. Ik vind het fantastisch om te zien hoe goed mensen kunnen reflecteren op zichzelf. Hoe gedreven de meeste mensen zijn. Ik vind het heel bijzonder om bij dit persoonlijke proces betrokken te mogen worden en kan er erg van genieten als mensen groeien in hun vaardigheden en daar trots op zijn.”

Meer weten over beeldcoaching? Stuur uw vraag naar info@kpcgroep.nl  of neem contact op met Arie van Erp.